• Home »
 • Освітні технології »
 • Соціальні компетенції молодих фахівців: результати реалізації міжнародного проекту ТЕМПУС “IMPRESS”
Соціальні компетенції молодих фахівців: результати реалізації міжнародного проекту ТЕМПУС “IMPRESS”

Соціальні компетенції молодих фахівців: результати реалізації міжнародного проекту ТЕМПУС “IMPRESS”

‹ Олександр ЧЕРНЯК › ‹ Ганна ХАРЛАМОВА ›

Стаття присвячена аналізу реалізації міжнародного проекту ТЕМПУС “IMPRESS” – “Підвищення ефективності студентських служб”. Основною метою проекту є створення сучасних Центрів підтримки студентських служб у провідних класичних університетах України. Одним із результатів проекту стало створення новітнього навчального курсу “Soft Skills”, розробленого за сучасними міжнародними академічними стандартами. В його межах студенти отримають знання та навички, які сприятимуть їх повноцінній адаптації як до навчання у ВНЗ, так і до майбутньої професійної діяльності. Курс покликаний надавати студентам додаткових преференцій у працевлаштуванні, сприяти формуванню у них умінь самопрезентації, ефективної роботи в команді та прийняття рішень, активізувати ауторефлексивні здібності й розвивати критичне мислення.

Донедавна головним критерієм, на який компанії звертали увагу під час пошуку співробітників, було наявність диплома, що засвідчував відносно вузьку професійну спеціалізацію. Програміст мав вміти створювати програми, журналіст – писати репортажі, а бухгалтер – вести облік. Усе інше вважалося позитивним, але не обов’язковим доповненням. За останні 5-10 років ситуація кардинально змінилася. Сьогодні випускники університетів і здобувачі вакансій стикаються з важким завданням, адже нові технології, високий рівень безробіття в економіці роблять необхідним, аби претендент на посаду міг позиціонувати себе на конкурентному контрасті відносно інших претендентів.

Щоб привернути увагу роботодавця, претендент на нову посаду повинен виділятися з-поміж інших. Роботодавці сьогодні шукають співробітника, який демонструє не тільки високі професійні здібності, а й є носієм розвинутих особистісних якостей, які дозволяють йому ефективно і гармонійно взаємодіяти з іншими людьми, бути ефективним, швидким в оцінках ситуації, мотивованим та організованим.

За даними досліджень, проведених в Гарварді та Стенфордському університетах, тільки 15% кар’єрного успіху забезпечується рівнем професійних навичок, в той час як інші 85% – це так звані “м’які навички” (Soft Skills).

Вступ

Вже більше 40 років тому німецька інженерна асоціація (VDI) рекомендувала, що 20% курсів інженерних навчальних програм повинні містити Soft Skills “м’які навички”. Випускники інженерних ВНЗ повинні отримати знання з іноземних мов, культурної свідомості, мають бути командними гравцями, і, можливо, їм слід оволодіти риторикою [1] (Ihsen, 2003).

У 2012 році завершилося широковідоме дослідження ринку праці для Європейського Фонду Освіти. Щоправда, в дослідженні брали участь тільки телекомунікаційні підприємства, але нарікання з боку роботодавців були схожими. На першому місці – брак у випускників практичних навичок, на другому – відсутність навичок вирішення проблемних ситуацій. Також всі опитані роботодавці наголошували, що випускникам не вистачає Soft Skills: комунікабельності, навичок проведення презентацій та навичок ведення переговорів.

У листопаді 2015 року опубліковано результати дослідження Світового банку Навички для сучасної України [2], метою якого було вивчити природу навичок, які цінуються на сучасному ринку праці в Україні; вказати на аспекти, які потребують вдосконалення у цій сфері; обговорити, яким чином освітні і тренінгові заклади впливають на інвестиції в професійні навички; та запропонувати практичні шляхи розв’язання проблем, що існують. Фахівці Світового банку також прийшли до висновку, що українські роботодавці мають потребу в додаткових когнітивних та соціально-емоційних навичках у своїх працівників.

Як першопричину такої потреби, експерти побачили у ситуаційному та нерівномірному характері стратегічних реформ в Україні, який і призвів до застарілості системи освіти та професійної підготовки. Створення основоположних соціально-емоційних навичок для нових учасників ринку праці, підвищення рівня якості закладів вищої освіти для створення передових навичок серед населення працездатного віку сьогодні і в майбутньому, на їхню думку, має виправити ситуацію та наповнити ринок спеціалістами із рівномірно сильними Hard & Soft Skills.

Нехай кадри та пошукувачі вакансій ще не мають всіх навичок, але вони вже можуть чітко розуміти, чого вимагає сучасний ринок праці. Так, численні дослідження засвідчують:

 • Роботодавці зацікавлені в співробітниках, які цілеспрямовані, мають інноваційні ідеї і здатні проявляти ініціативу. Роботодавці одностайно не хочуть співробітників, які чекають конкретних інструкцій.
 • Роботодавці відкриті до співробітників, які гнучкі і бажають отримати нові знання. Роботодавці одностайно не хочуть співробітників, які упереджені до змін, не зацікавлені у набутті нових навичок.
 • Роботодавці зацікавлені в співробітниках, які легко працюють з позитивним настроєм, мають досвід вирішення конфліктів і навички ведення переговорів. Роботодавці одностайно не хочуть співробітників, які конфліктні, несхильні до компромісу, скаржаться під час кожного виконання своїх обов’язків на складність, щільний графік тощо.
 • Роботодавці зацікавлені в співробітниках, які мають широку мережу колег, обізнаних в предметній та суміжних сферах; приймають активну участь у професійних організаціях. Роботодавці одностайно не хочуть співробітників, які не мають своєї професійної мережі або не зацікавлені у професійній діяльності.
 • Роботодавці зацікавлені в співробітниках, які здатні до кризис-менеджменту, повідомляють керівника про проблему й одразу пропонують добре продумані альтернативи рішення. Роботодавці одностайно не хочуть співробітників, які інформують про проблему як диспетчери і очікують, що керівник дасть їм рішення.
 • Роботодавці зацікавлені в співробітниках, які організовані і здатні працювати в багатозадачному режимі, пунктуальні, поводяться професійно, відповідають за терміни/дедлайни без нагадувань. Роботодавці одностайно не хочуть співробітників, які хронічно затримують дедлайни, спізнюються, дезорганізовані, непрофесійні, грубі або образливі.
 • Роботодавці зацікавлені в співробітниках, які здатні брати відповідальність на себе, надійні, чесні. Роботодавці одностайно не хочуть співробітників, які постійно виправдовуються, приховують помилки, звинувачують інших.
 • Роботодавці зацікавлені в співробітниках, які розуміють, коли є місце для обговорення, а коли час виключно слідувати інструкціям. Роботодавці одностайно не хочуть співробітників, які схильні до нескінченних дебатів, ставлять багато питань при кожному рішенні.
 • Роботодавці зацікавлені в співробітниках, які в змозі приймати і  надавати критику у професійній манері. Роботодавці одностайно не зацікавлені у співробітниках, які приймають речі особисто, стають в оборонну позицію, уникають важких розмов.

Більшість професійних вакансій на сьогодні відкриті виключно для осіб із сильними комунікативними навичками (формальними і неформальними), розвиненою словесністю, презентаційними здібностями. Пошукувачі з нечіткою комунікацією, поганими розмовними навичками, які відчувають дискомфорт від публічних виступів або презентацій, на сьогодні схильні залишитися за бортом наявних вакансій.

Термін “м’які навички” часто асоціюється з EQ людини (Емоційний коефіцієнт інтелекту), кластером рис особистості, як то соціальність, спілкування, дружелюбність і оптимізм, що характеризують відносини з іншими людьми. EQ людини є важливою частиною її індивідуального внеску в успіх всієї організації, зокрема в таких, які працюють особисто з клієнтами.

Як підтверджують численні психологічні дослідження, людина може народитися з певним високим рівнем емоційного коефіцієнту інтелекту, але більшість людей за певного тренінгу здатні освоїти ці м’які навички на високому рівні, так само як і суто професійні (Hard Skills). Скринінг або навчання для особистих Soft Skills може принести організації значну віддачу від інвестицій. Такі компетенції можуть бути надбані через численні методики, в основному за посередництвом тренінгів із поліпшення комунікації та розвитку лідерських якостей.

На сьогодні в Україні деякі окремі професійні центри почали надавати подібні тренінги. Хоча сам термін “м’які навички” ввійшов в комунікативний вокабуляр ринку праці, тренінгових закладів та поширився в освітянських колах лише в останні 2-3 роки.

Міжнародний проект “IMPRESS”

У сфері освіти розуміння проблем підготовки кадрів із повним набором Soft Skills завдячує реалізації в Україні міжнародного проекту ТЕМПУС “IMPRESS” – “Підвищення ефективності студентських служб” (530534-Tempus-1-2012-1-UK-Tempus-SMGR). Під патронатом Міністерства освіти і науки України цей проект об’єднав чотири провідних вітчизняних класичних університети:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 • Донецький національний університет (Вінниця)
 • Львівський національний університет імені І.Франка

Координатор проекту – Нортумбрійський університет, м. Ньюкасл (Велика Британія). Партнери з Європейського Союзу:  Університет м. Кордоба (Іспанія), Університет Томаса Бата (Чеська Республіка), Європейська асоціація студентів (Бельгія), Британсько-український центр допомоги (Велика Британія), Видавнича компанія “Shoofly Publishing Co” (Велика Британія). Партнери в Україні: Донецька торгово-промислова палата, Українська асоціація студентського самоврядування.

Нортумбрійський університет, м. Ньюкасл (Велика Британія) / Photo – Northumbria University FB-page

Основною метою проекту є створення сучасних Центрів підтримки студентських служб у чотирьох провідних класичних університетах України. Ці центри повинні систематизувати та модернізувати студентські служби задля:

 • покращення процесу набору студентів, особливо іноземних;
 • оновлення служби працевлаштування студентів, що збільшить їхні майбутні професійні перспективи;
 • навчання студентів у галузі персональних навичок, щоб вони відповідали цільовим посадам;
 • модернізації студентської діяльності і набуття досвіду в умовах економіки, заснованої на знаннях;
 • удосконалення діяльності Асоціацій випускників та служб підтримки кар’єрного росту;
 • розбудови стратегічного співробітництва з МОН України;
 • підвищення кваліфікації співробітників університету в контексті навчання протягом життя та соціальних компетенцій студентів;
 • більш тісного співробітництво між усіма зацікавленими сторонами на ринку праці та освіти;
 • покращення регіональної економіки та соціальної інфраструктури;
 • впровадження в Україні кращих зразків та досягнень студентських служб в Європі.

Виходячи з цілей та завдань, робота учасників проекту здійснювалась за чотирма напрямами.

1. Працевлаштування (Placement)

Головною метою напряму проекту “Працевлаштування” була підготовка команд з працевлаштування та кар’єрної підтримки в чотирьох українських університетах. В рамках даного проекту підготовлені фахівці з працевлаштування та кар’єрної підтримки, які можуть вирішувати такі задачі:

 • Користування базами даних (БД), створеними проектними командами. Перша БД містить дані про студентів та вакантні робочі місця з інформацією про відповідних контактних осіб. В них застосовані останні технології збору експертних знань і зберігаються навчальні профілі студентів. Друга база даних призначена для підприємств, в ній фіксуються очікування компаній та вимоги до бажаних навичок, якими повинні володіти студенти. Ці бази даних інтегровані і розраховані на взаємодію студентів та підприємств і постійно оновлюються. Якщо особи змінюють компанію, телефони або номери факсів, це відображається в базах.
 • Підготовка студентів до працевлаштування, у тому числі надання порад стосовно того, що очікується від студентів на робочому місці, що може вплинути на пошук місця роботи, які помилки слід уникати тощо.

2. Набір студентів (Recruitment)

Головною метою напряму проекту “Набір студентів” став тренінг команд з підготовки набору іноземних студентів в чотирьох українських університетах. В його рамках були підготовлені фахівці, які зможуть вирішувати такі завдання:

 • Створення нового Інтернет-сайту “Buddy system” для наповнення його важливою інформацією для іноземних студентів.
 • Покращення Інтернет-сайтів університетів.
 • Удосконалення рекламних матеріалів для абітурієнтів.
 • Удосконалення послуг для іноземних студентів.

3. “М’які навички”, або соціальні навички (Soft Skills)

Одним із напрямів проекту є розробка спеціального навчального курсу Soft Skills для студентів бакалаврату, який побудовано за сучасними міжнародними академічними стандартами. В його межах студенти отримають знання та навички, які сприятимуть їх повноцінній адаптації як до навчання у ВНЗ, так і до подальшої професійної діяльності, нададуть додаткових преференцій у працевлаштуванні, сформують уміння самопрезентації, роботи в команді, прийняття рішень, активізують ауторефлексивні здібності та розвинуть критичне мислення.

4. Студентська діяльність (Student Activities)

Метою цього напряму проекту є створення в університетах незалежних студентських центрів.

Щодо сутності Soft Skills

Поняття “Soft Skills” тісно корелює з такими термінами, як “життєві навички”, “емоційний інтелект”, “соціальні навички”, “навички міжособистісного спілкування” тощо. “М’які навички” можуть бути визначені як такі, що використовуються в управлінні особистими справами. Вони являють собою набір людських навичок, набутих за допомогою навчання або безпосереднього досвіду, які використовуються для вирішення проблем і питань, що часто зустрічаються в повсякденному житті людини.

Soft Skills були визначені Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) як “здатність до адаптації і позитивної поведінки, що дозволяє людині ефективно боротися з вимогами і проблемами повсякденного життя”. Вони являють собою психосоціальні навички, зокрема навички вирішення проблем і критичного мислення, особистісні навички, такі як самосвідомість, і міжособистісні навички, як то міжкультурна комунікація. Оволодіння ними приводить до таких якостей, як самооцінка, комунікабельність і толерантність, компетенції до вживання заходів і проведення змін, свобода вирішувати, що робити і ким бути.

Освіта в даний час визнається як платформа для розробки методології навчання та розвитку молоді “м’яким навичкам” – див. звіти Світового молодіжного форуму (2003), Всесвітня програма освіти в галузі прав людини (2004), Доповідь до десятиліття започаткування ООН (2005), Доповідь про світовий розвиток (2007) тощо. Очікувані результати навчання включають в себе поєднання знань, цінностей, установок і навичок з особливим наголосом на такі, які пов’язані з критичним мисленням і вирішенням проблем, самоменеджментом і міжособистісними навичками.

Як правило, Soft Skills можуть бути поділені на три основні категорії [3]:

 • особистісні якості;
 • міжособистісні навички;
 • додаткові навички/знання.

Ці категорії дуже широкі та включають багато складових. Майже загальний набір навичок міжособистісного спілкування виписано в проведеному опитуванні Промисловою радою графства Сміт. Вони можуть бути застосовні до будь-якого типу роботи/галузі і включать в себе такі компоненти (табл. 1).

Таблиця 1. Компоненти Soft Skills (навички міжособистісного спілкування)

1. Математичні навички 21. Незалежність від наркотиків 41. Основи орфографії та граматики
2. Безпека 22. Робота без пропусків 42. Читання і розуміння
3. Ввічливість 23. Особиста енергія 43. Здатність слідувати правилам
4. Чесність 24. Досвід роботи 44. Готовність нести відповідальність
5. Граматика 25. Здатність оцінювати 45. Здатність заповнювати робочі форми, заявки
6. Надійність 26. Особиста цілісність 46. Здатність виконувати виробничі квоти (завдання)
7. Гнучкість 27. Працездатність 47. Базова виробнича підготовка
8. Командні навички 28. Позитивна трудова етика 48. Усвідомлення, як працює бізнес
9. Тримання очного контакту 29. Міжособистісні навички 49. Перебування на роботі, поки завдання не буде закінченим
10. Співпраця 30. Мотиваційні навички 50. Уміння читати і дотримуватися інструкцій
11. Схильність до швидкої адаптації 31. Цінування освіти 51. Готовність до роботи у другу і третю зміну
12. Здатність слідувати правилам 32. Особиста хімія (апломб) 52. Турбота про досягнення успіху компанією
13. Самостійність 33. Готовність вчитися 53. Світогляд та світорозуміння
14 Добре ставлення 34. Здоровий глузд 54. Уміння слухати і документувати те, що чуєте
15. Письмові навички. Грамотність 35. Навички критичного мислення 55. Зобов’язання постійної перепідготовки та навчання
16. Навички водіння авто 36. Знання логіки 56. Готовність приймати інструкції та відповідальність
17. Надійність 37. Дотримання графіків і дедлайнів 57. Здатність до співіснування з колегами у найближчому оточенні
18. Поглиблені знання математики 38. Використання правил 58. Відсутність амбіцій стати керівником протягом перших шести місяців
19. Самоконтроль 39. Охайна зовнішність 59. Готовність бути добрим працівником і виходити за рамки традиційного восьмигодинного робочого дня
20. Добрі відгуки 40. Бажання зробити добру роботу 60. Комунікативні навички з громадськістю, колегами по роботі, керівниками та клієнтами

ДжерелоThe top 60 soft skills at work

Ґрунтуючись на цьому доволі великому списку (та інших джерелах), команда експертів проекту “IMPRESS” вибрала 7 ключових універсально важливих навичок, що і були включені в навчальний курс:

 • самоменеджмент (який включає самомотивацію, прийняття відповідальності, цільову установку/розставлення пріоритетів, тайм-менеджмент);
 • критичне мислення;
 • рефлексивне мислення;
 • вміння спілкуватися з аудиторією;
 • навички академічного обговорення;
 • вміння працювати в групі/команді;
 • однорангова взаємодія.

Саме ці основні блоки є першочергово необхідними для українського студентства, майбутньої робочої сили, яка має стати конкурентною не лише на вітчизняному ринку праці, а й у європейському просторі.

Такі теми курсу, як “М’які навички: вступ”, “Групова робота”, “Однорангова взаємодія”, були сформовані та розроблені експертами  Київського національного університету імені Тараса Шевченка – доцентами Г.Харламовою та  С.Пащенко.

Теми “Самоменеджмент” та “Критичне мислення” були підібрані і сформовані для українського студентства  у двох університетах: Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (доценти В.Павленко та  О.Луценко) та Донецькому національному університеті (м. Вінниця) (доцент О.Кліменкова).

Теми “Рефлексивне мислення і листи”, “Зв’язок з аудиторією” та “Наукові дебати” були розроблені представниками Львівського національного університету (доцентами О.Сеник та Р.Калитчаком).

Курс Soft Skills, розроблений в рамках проекту ТЕМПУС

В рамках стратегії Світового банку в Україні, пов’язаної з широким та інтенсивним навчанням державних службовців навичкам лідерства та соціальним навичкам, планується запровадження нового навчального курсу Soft Skills у навчальні плани університетів як курсу за вибором з осені 2016 року.

Курс фокусується на навчанні та розвитку соціально-особистісних навичок майбутнього фахівця. Він спрямований на допомогу студенту, майбутньому працівнику, стати ефективним, незалежним, впевненим і самостійним, здатним до навчання протягом усього життя. Курс розрахований на забезпечення розвитку майбутнього фахівця як особистості в соціумі, поліпшення його здатності до самоврядування, розвиток критичного та рефлексивного мислення, комунікації з аудиторією, вдосконалення навичок академічної дискусії, групової роботи та взаємодії студентів за моделлю “рівний-рівному”.

Результати навчання за даним курсом здатні будуть забезпечити розвиток навичок та формування майстерності в усній та письмовій комунікації, підвищити ефективність міжособистісного спілкування та вирішення проблем, а також сприяти ефективній організації власної навчальної і майбутньої професійної діяльності.

Пропонований курс передбачає застосування таких ефективних форм організації навчального процесу, як лекції і тренінги. Цікавим методичним доробком є те, що в межах курсу студентам буде запропоновано розроблення власного портфоліо – набір есе, презентацій, ментальних карт тощо; робота над спільним проектом, проведення наукових дебатів, складання плану-стратегії особистого розвитку. Це дозволить студентам визначати життєві цілі та оцінювати власний прогрес у професійному, кар’єрному та особистому зростанні. Портфоліо та спільний проект будуть використовуватися для постійного зворотного зв’язку зі студентами.

Тематичний план курсу виглядає таким чином:

 1. Вступ до курсу: мета і завдання – 2 години.
 2. Розвиток критичного мислення: оцінювання інформаційних ресурсів, критичне читання, підготовка презентацій і наукове письмо (есеї, наукові звіти тощо) – 6 годин.
 3. Рефлексивне мислення – 4 години.
 4. Самоменеджмент: тайм-менеджмент, цілепокладання і таксономія цілей, прийняття відповідальності за результати навчальної діяльності, самомотивація – 6 годин.
 5. Компетенції проведення академічних дискусій і дебатів: здатність слухати, надавати й інтерпретувати зворотний зв’язок, реагувати на обґрунтовану критику – 6 годин.
 6. Навчання в системі “Рівний-рівному” – 4 години.
 7. Групова робота у проектній діяльності – 6 годин.

Зміст курсу зосереджений на навчанні та розвиткові студентів, призначений для їхнього мотивування до того, щоб стати більш ефективною, незалежною і впевненою особистістю. Він також спрямований на розвиток і зміцнення самоврядування, критичного і рефлексивного мислення, комунікативних навичок, а також навиків роботи в групі та стратегій підтримки з боку однолітків.

Після завершення курсу студент гарантовано зможе:

 • застосовувати рефлексивні практики для розуміння процесу навчання та формулювання й оцінки особистих цілей та мотивації;
 • брати на себе відповідальність за власне навчання та самостійно оцінювати його результати;
 • управляти часом, пріоритетами та завданнями і будувати особисті стратегії для самостійного навчання та життєвого розвитку;
 • ясно і чітко висловлюватися з метою зацікавлення аудиторії в діапазоні різних контекстів;
 • враховувати і поважати чужу точку зору, пропонуючи конструктивний зворотний зв’язок іншим;
 • ефективно реагувати на конструктивну критику, надану іншими;
 • працювати в команді або керувати командою в ході реалізації завдань навчання та подальших життєвих ситуацій;
 • створювати (формулювати та записувати) план особистого розвитку для досягнення найбільш ефективних та раціональних результатів навчання.

Курс розроблений для студентів першого року навчання, які тільки вийшли із лав школярів і мають оволодіти знаннями емоційно-культурної адаптації в подальшому на рівні дорослого студентського життя. Але модулі курсу гнучкі і їх можна адаптувати для студентів магістерських та PhD-програм. При цьому акцент робиться більшою мірою на академічних дебатах, критичній та реферативній письмовій роботі, навичках вдалої презентації результатів, методиці проектної роботи.

 

Література

1. Ihsen S. VDI-Beruf und Karriere: Karriere für Ingenieurinnen. – Ergebnisse des VDI-Politikdialoges vom , 2003.

2. Навички для сучасної України. Резюме [Електронний ресурс].- К.: Word Bank Group, 2015.- 20 c. – Режим доступу: http://www.ipq.org.ua/ua/news/93

3. Schulz B. The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdl.handle.net/10628/39

 

Олександр ЧЕРНЯК
Доктор економічних наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

chernyak@univ.kiev.ua

 

Ганна ХАРЛАМОВА
Кандидат економічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

akharlamchek@gmail.com

 

Share