• Home »
  • Освітні технології »
  • Перший в Україні колаборативний конструктивістський онлайн-курс “Культурні виміри та професійні стратегії” – результат українсько-канадської співпраці
Перший в Україні колаборативний конструктивістський онлайн-курс “Культурні виміри та професійні стратегії” – результат  українсько-канадської співпраці

Перший в Україні колаборативний конструктивістський онлайн-курс “Культурні виміри та професійні стратегії” – результат українсько-канадської співпраці

‹ Олена МИХАЙЛЕНКО, Олена ГРЕБЕШКОВА, Тодд БЛЕЙОН ›

Між Україною та Канадою уже довгий час складаються особливі доброзичливі стосунки. Канада першою у світі визнала незалежність України у 1991 році. Півторамільйонна українська діаспора разом з урядом допомагають Україні боротися проти військової агресії. Проте дедалі більше українців по обидві сторони океану замислюються над питанням, як саме Україна буде будувати своє мирне майбутнє? Чи дійсно демократичних змін, що відбулися в українській ментальності після Майдану, суспільної волі та інтелектуального ресурсу нації достатньо для переходу від радянського минулого до процвітаючої європейської країни? Революція Гідності показала, що рушійною силою позитивних перетворень в Україні є молодь. Для розвитку її потенціалу українцям критично необхідна сучасна демократична освіта, яка формує самостійних, вільних, підприємливих і відповідальних громадян.

Історія започаткування однієї співпраці між українськими та канадськими освітянами

Представлене в преамбулі до цієї статті бачення було покладене в основу партнерства українських і канадських освітян, яке розпочалося у 2015 році. Університет Онтаріо Інститут Технологій (UOIT) – один із лідерів студентоцентричної онлайн-освіти в Північній Америці.

Місто Ошава, де розташований університет, тісно пов’язане з корпорацією General Motors. Глобалізація внесла значні зміни у розвиток компанії, низка виробництв перемістилися до країн Азії і тисячі робочих місць в Канаді були втрачені.

Ідея використати спустошені заводські корпуси для створення високотехнологічного університету повернуло місто до життя. UOIT прийняв перших студентів в 2003 році, від початку відмовившись від традиційної стратегії на користь освітніх та бізнес-інновацій. Університет увійшов до “когнітивно-культурного кластеру” Великого Торонто і його програми переглядаються щорічно, виходячи з проактивного бачення потреб постіндустріальних компаній.

Learning for Democracy Poster V2 - Jan 2016

Постер проекту

Оскільки для майбутнього України демократизація і модернізація освіти є критичним питанням, Лабораторія освітньої інформатики при UOIT /EILAB/ запропонувала свою методологічну і технологічну підтримку в реалізації проекту “Знаннєві інновації та культурні виміри в інформаційному світі”, спільно з КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Зі збільшенням доступу до мобільних технологій, як вважають в UOIT, освіта переходить до більш самостійної і персоніфікованої моделі. Індивідуальне навчання часто відбувається в неформальному середовищі, визначається необхідністю вирішення тих чи інших проблем, стає засобом досягнення мети, а не самоціллю.

Коротко про онлайн-курс “Культурні виміри та професійні стратегії”

Конструктивістська співпраця, коли кожен, маючи вільний і необмежений доступ до інформації та інтерпретуючи її у свій власний спосіб, робить внесок у побудову нового контекстного знання – така методологічна основа була використана для пілотного колаборативного онлайн-курсу “Культурні виміри та професійні стратегії”. Такий підхід означає перехід від індустріальної моделі освіти, коли вимагається засвоєння певного, наперед відомого набору знань, до постіндустріальної – з її невизначеністю, надшвидким і непередбачуваним розвитком технологій та умов конкуренції, проте з безумовним акцентом на знаннях та інноваціях. Курс побудовано на базі моделі “Дослідницького співтовариства” /Community of Inquiry/ (Garrison and Anderson, 2003), за якої знання створюється шляхом активного спільного пошуку інформації та демократичного дискурсу між всіма учасниками процесу.

Новий курс було розроблено докторанткою кафедри стратегії КНЕУ Оленою Михайленко в рамках програми її стажування в Лабораторії освітньої інформатики UOIT під керівництвом професора Роланда Ван Уствіна, за технічної і методичної підтримки Тодда Блейона.  Курс мали нагоду вивчати студенти магістерської програми “Стратегічний менеджмент” у лютому-квітні 2016 року, за участі групи викладачів Факультету економіки та управління КНЕУ, а також економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Всі учасники працювали на рівних, незалежно від їх ролі у традиційному навчанні. Взагалі, в UOIT вважається неприйнятним вживати слово teaching, замість нього прийнято казати learning – як про студентів, так і про викладачів. При тому, що сама модель Дослідницького співтовариства побудована так, що рівноправно розподіляє обов’язки лідерства і спрощує навчальні комунікації для максимальної соціально-когнітивної взаємодії між учасниками.

2015-06-26 01.23.59Спілкування відбувалося на платформі Adobe Connect, доступ до якої був наданий канадськими колегами. Це дозволило об’єднати в єдину команду студентів з України, Великої Британії, Польщі, викладачів з України і Канади, експертів – колишніх випускників КНЕУ, які працюють нині в Австралії, Швейцарії, Словаччині, та зробити онлайн-заняття насиченими емоціями і живою командною співпрацею.

Але курс складався не лише з онлайн-занять. “Несинхронізована” взаємодія всіх його учасників  щодо обговорення проблемних питань, виконання та оприлюднення групових досліджень, планування наступних сесій та обміну актуальними джерелами для читання і обговорення відбувалися на базі платформи Web Knowledge Forum, нещодавно розробленої в Університеті Торонто.

session10

Обмін інформацією та публікація результатів досліджень здійснювалися у Facebook-групі Canada Ukraine Online Learning, а число зацікавлених у проекті студентів та професіоналів з різних країн сягнуло майже півтора сотні. Оприлюднення робіт у відкритому доступі створило додатковий мотив для дослідницва й творчості.

Говорять студенти:

Публікуючи наші роботи у відкритому доступі, ми можемо донести свої думки та дослідження до великої кількості людей. Існує висока ймовірність того, що наша робота не буде одразу забутою. (Наталія Назаревич)

Більшість викладачів та студентів звикли працювати за традиційними методиками, де потрібно вчити теорію та відповідати стандартними фразами з книжки. Наше онлайн-навчання дає змогу зрозуміти, що завжди потрібно висловлювати свою думку, не боятися та не соромитися. (Тетяна Некрасова)

За відгуками учасників, для багатьох відкриттям стала тематика курсу. Побудоване на основі моделі нідерландського економіста і соціолога-антрополога Г.Хофстеде, а також матеріалів світового проекту World Values Survey, навчання сприяло глибшому розумінню визначальної роль культури, як часто говорять, менталітету, у соціально-економічному розвитку країн, реалізації бізнес- і персональних стратегій.

Пілотний курс передбачав збір даних для подальших досліджень у сфері онлайн-компетенцій (модель GTCU), культурних цінностей (CVScale) та процесів соціально-когнітивної взаємодії (COI). Несподіваним виявився розрахований культурний профіль групи учасників проекту, який за деякими позиціями значно відрізнявся від такого, який, як прийнято вважати, притаманний українському суспільству в цілому (за виміром Хофстеде). Зокрема, учасники проекту продемонстрували суттєво нижчий рівень дистанції від влади. Це показує, що українські студенти надзвичайно високо цінують відносини, побудовані на партнерстві, рівності та взаємній повазі, хоча у суспільстві це не дуже прийнято. Високий рівень довгострокової орієнтації студентів, який також чітко проявив себе, вказує на їхню схильність до стратегічного мислення.

Говорять студенти:

Учасники мають низьку дистанцію від влади і почувають себе рівними, в той час, як в інших аспектах нашого життя цього не спостерігається. (Тетяна Некрасова)

Дуже важливо і цінно, що ми обговорюємо культурні особливості людей всього світу і при цьому освоюємо нові технології. (Ксенія Кудрицька)

Мені трохи заважає, що немає правильних і неправильних відповідей. Це нове відчуття … Тепер маю над чим поміркувати … В мене після наших занять з’являється натхнення, цікавість, безліч думок … Якби так було на всіх заняттях, студентів на лекціях було б набагато більше, я впевнена. (Анастасія Шалигіна)

Проблеми і виклики

Чи були у ході проекту проблеми? Безперечно! Не повністю вдалося реалізувати модель COI. Cтуденти не звикли багато читати, попередньо готуючись до занять. Залишається невирішеним питання забезпечення на гідному рівні технічної підтримки онлайн-зв’язку. Потребує подальшого організаційного узгодження формальний статус подібних курсів для державних вищих навчальних закладів.

Відкритим є питання матеріального винагородження роботи викладачів зарубіжних університетів та колег з українських вишів, які перебувають у зарубіжному стажуванні і викладають онлайн у рідних закладах. Поки що успіх подібних проектів тримається на ентузіазмі, ініціативі та волонтерстві їхніх безпосередніх організаторів. Така ситуація гальмує розвиток вітчизняної вищої освіти, де інновації продовжують відбуватися великою мірою “всупереч”, а не “завдяки”.

Говорять студенти:

Хоча я навчаюся у Великій Британії, у нас немає таких курсів. Це дуже інноваційно і класно. (Олександр Стогній)

Просто хочу Вам подякувати за моє задоволення від навчання! (Валентина Рибакова)

Я маю проблеми з використанням програми Adobe Connect, але я все-ж-таки рада, що беру участь в цьому проекті, адже ми хочемо покращення системи. (Вероніка Коба)

Якщо подібні онлайн-заняття будуть проводитися й надалі (а я дуже на це сподіваюсь), то ліпше залучати до них студентів 2-го курсу, коли вони ще відкриті для нововведень. Після 5 років традиційного навчання важко адаптуватися до такого формату, а питання без єдино правильної відповіді взагалі можуть загнати в глухий кут. Студенти ж молодших курсів, хоч і звикли до традиційної системи викладання, але все ще не просякнуті нею наскрізь. (Ігор Ковальчук)

Початок покладений, а це означає, що кожна “цеглинка”, з допомогою яких ми створюємо нові знання, веде нас до кращого розуміння цього світу, культури та позиції людини в різних культурних середовищах. Потрібно тільки йти вперед, поширювати ідеї, знаходити однодумців! (Аліна Шуляк)

Хочу подякувати за чудову нагоду відчути на собі всю грандіозність і масштабність міжнародного рівня освіти. Цей проект, який зачепив різні куточки планети, показав, що ми готові і хочемо розвиватися, так само як і розвивати нашу країну, ділитися своїм досвідом і черпати знання з усього світу. Ми готові до співпраці! (Марина Вітер)

Усвідомлення всіх наслідків проекту та велика робота ще попереду … Проте його головний результат – це внесок у модернізацію української вищої школи, наближення її цінностей і технологій до рівня, проголошеного в якості мети освітніх реформ.

 

Інформацію про проект також розміщено на офіційному сайті UOIT: UOIT faculty of education and visiting Ukrainian scholar piloting online learning project

Олена МИХАЙЛЕНКО, к.е.н., керівник проекту, докторант КНЕУ, запрошений дослідник UOIT

Олена ГРЕБЕШКОВА, к.е.н., доцент, координатор проекту від КНЕУ

Тодд БЛЕЙОН, MA, дослідник, спеціаліст з навчальних технологій, UOIT

Share