• Home »
  • Наукові статті »
  • Зовнішні можливості збереження потенціалу вищої освіти України за умов демографічного переходу
Зовнішні можливості збереження потенціалу вищої освіти України за умов демографічного переходу

Зовнішні можливості збереження потенціалу вищої освіти України за умов демографічного переходу

‹ Світлана БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК ›

Досліджено наслідки впливу депопуляції на вітчизняну систему вищої освіти. Запропоновано використати ситуацію демографічного переходу в країнах, що розвиваються, як можливість для збереження та розвитку потенціалу вищої освіти та формування експортноорієнтованої економіки послуг в Україні. Оцінено можливі наслідки інтернаціоналізації української вищої освіти на перспективу до 2025 р.

Ключові слова: демографічний перехід, інтернаціоналізація вищої освіти.

Бібліографічний опис статті: Афонін Е.А., Ісаєнко В.М., Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Зовнішні можливості збереження потенціалу вищої освіти України за умов демографічного переходу та формування експортноорієнтованої економіки послуг // Український соціум. 2013. № 2(45). – С. 7-24.

Download (PDF)

Share