• Home »
 • Освітні реформи »
 • Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій / КОНФЕРЕНЦІЯ
Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій / КОНФЕРЕНЦІЯ

Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій / КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОДІЯ ВІДБУЛАСЬ!

Ініціативна група Спілки дослідників вищої освіти України започатковує щорічну міжнародну конференцію Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій. Метою конференції є обговорення вченими і практиками стратегічних цілей, поточних завдань і шляхів ефективного реформування вищої освіти в Україні в частині назрілих критичних питань у сфері законодавчих та інституційних трансформацій. Конференція відбудеться 28-29 травня 2015 року у місті Києві, у стінах провідного українського вищого навчального закладу “Київський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Conference information in English

Учасники конференції, подані абстракти і презентації досліджень

ПРОГРАМА конференції

Спілка дослідників вищої освіти України об’єднує українських вчених та експертів, які займаються вивченням та аналізом ключових реформ, стратегій і сучасних викликів у розвитку вищої освіти. Спілка представляє собою некомерційну інституцію, неформальний клуб професіоналів та осіб, зосереджених як в Україні, так і за кордоном, зацікавлених у розбудові вітчизняних конкурентоспроможних університетських закладів. Діяльність учасників організації здійснюється на громадських засадах та регламентується загальноприйнятими морально-етичними нормами і принципами. Спілка співпрацює на партнерських, рівноправних засадах із представниками академічного й урядового середовища, консолідує зусилля своїх учасників у сфері досліджень та експертних оцінок і покликана всебічно розвивати конкурентний потенціал української вищої школи.

Про конференцію

Визначальним фактором соціально-економічного та інноваційного розвитку країн є розбудова якісної, ефективної та конкурентоспроможної системи вищої освіти. Світовий досвід переконливо свідчить, що становлення сучасних конкурентних університетів асоціюється із кардинальними суспільними зрушеннями, формуванням демократичних державних інститутів і розвитком високопродуктивної економіки. Таким протореним шляхом розвивались практично всі нинішні країни-лідери.

Разом з тим, в силу трансформаційних та політичних чинників, в Україні вища освіта великою мірою стала джерелом корупції, цинізму і паразитичних настроїв у суспільстві. Попри гігантські протистояння цим негативам з боку невеликої когорти вітчизняних університетських закладів, українська вища школа іспиту на пригідність українській державі наразі не склала. Адже не було забезпечено тієї критичної маси інноваційних ідей, трансформаційних стратегій, високоморальних фахівців, управлінського таланту та відданих громадянських діячів, які б спрямували пострадянську Україну шляхом дійсних та якісних трансформаційних змін. Безумовно, і державні діячі, зайняті в управлінні освітньою сферою, і вищі навчальні заклади, і безпосередньо освітяни несуть неабияку моральну відповідальність за такого роду прорахунки та в цілому той катастрофічний стан, в якому опинилась теперішня українська держава.

Прийняття нового законодавства про вищу освіту начебто дає підстави і надії суттєво змінити роль та функції вищих навчальних закладів. Проте сподівання на його магічні трансформаційні властивості можуть так і залишитися сподіваннями. Новітня історія України багата на несправджені очікування, нереалізовані ідеї і змарновані надії. Без ефективних систем управління на інституційному рівні та налагодженої системи моніторингу змін реформа вищої освіти може бути так само приречена на втрати.

Якою повинна бути роль сучасної вищої освіти в Україні у постреволюційний період? Які державні програми та інституційні трансформації необхідні і яку саме відповідальність за імплементацію таких програм, а також перетворень на рівні академічної професії, повинні взяти на себе офіційні органи влади та громадськість? Яким чином можна створити та забезпечити нормальне балансування звітності, ініціативи, конкурентності, відкритості у творчій співпраці між державними органами, ВНЗ та соціально-економічним сектором для створення вітчизняного конкурентоздатного університету? Які українські здобутки в цьому напрямку можна було б уже демонструвати як передові? Які зарубіжні зразки та моделі є найбільш доцільними та доступними для термінового запозичення та впровадження в Україні?

Для відповіді на ці та інші питання, з метою розгортання більш ґрунтовної й тривалої дискусії та досліджень у цьому напрямі ініціативна група Спілки дослідників вищої освіти України започатковує щорічну міжнародну конференцію Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій. Серед гостей та спікерів конференції очікуються відомі вітчизняні та міжнародні дослідники й експерти у галузі вищої освіти, авторитетні представники академічного та урядового середовища.

Місце та час зустрічі

Конференція відбудеться 28-29 травня 2015 року у місті Києві, у стінах провідного вітчизняного вищого навчального закладу Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Детальніша інформація про місце та час зустрічі, а також Програма конференції (виступів) будуть оприлюднені згодом (слідкуйте за оновленнями).

Тематичні напрями конференції

До подання на конференцію заохочуються матеріали з перспективних досліджень, інституційного аналізу, кейс-стадіз за такими тематичними напрямами:

 • Системний аналіз реформ у сфері вищої освіти
 • Інновації в управлінні і самоврядуванні університетських закладів
 • Якість вищої освіти та системи її забезпечення
 • Академічні дослідження
 • Комерціалізація наукових досліджень, зв’язки університетів із бізнесом
 • Економічні моделі, форми фінансування, фандрейзинг і спонсорування у вищій освіті
 • Вдосконалення педагогічного процесу у вищій школі
 • Студентський досвід та залучення молодих талантів до інноваційного процесу
 • Глобалізація та інтернаціоналізація вищої освіти

Супровідна інформація та результати конференції будуть висвітлюватися на сайті Освітні тренди. Вибрані матеріали будуть підготовлені для спеціального випуску в одному з провідних європейських журналів у сфері досліджень вищої освіти, а також у вітчизняному фаховому часописі.

Організація та підтримка

Організатори конференції

 • СПІЛКА ДОСЛІДНИКІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 • Науково-популярний сайт Освітні тренди

Організаційна та медіа-підтримка (співорганізатори заходу)

Організаційний комітет конференції

 • Володимир БАХРУШИН, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри системного аналізу та програмної інженерії Класичного приватного університету
 • Володимир БУГРОВ, кандидат філософських наук, професор, проректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ, доктор економічних наук, професор, директор НДІ інноваційного розвитку та державотворення, Тернопільський національний економічний університет
 • Тарас ДОБКО, PhD, перший проректор, Український Католицький Університет
 • Світлана КАЛАШНІКОВА, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
 • Ірина КАЛЕНЮК, доктор економічних наук, професор, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
 • Арсен КЕЛІЧАВИЙ, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (співкоординатор конференції)
 • Олег КУКЛІН, доктор економічних наук, професор, директор, Черкаський державний бізнес-коледж
 • Сергій КУРБАТОВ, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України, афілійований науковий співробітник Центру російських та євразійських досліджень Університету Уппсала, Швеція
 • Анатолій ОЛЕКСІЄНКО, PhD, професор, Університет Гонконгу (ідея конференції)
 • Володимир САЦИК, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, засновник сайту “Освітні тренди” (координатор конференції)
 • Сергій ТЕРЕПИЩИЙ, кандидат філософських наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, керівник проекту “Освіта та…”, почесний голова ВМГО “Союз обдарованої молоді”
 • Марія ТИЩЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (співкоординатор конференції)
 • Галина УСАТЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, член Колегії Міністерства освіти і науки України
 • Юрій ХАЛАВКА, кандидат хімічних наук, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, засновник спеціалізованої дослідницької мережі “Ukrainian Scientists Worldwide” /Українські науковці у світі/

Реєстрація

Усі охочі взяти участь у конференції мають подати розгорнутий абстракт виступу (не більше 500 слів, англійською чи українською мовами) та зареєструватися на захід до 1 квітня 2015 року. Абстракти виступів, із зазначенням ПІБ автора, афілійованого вищого навчального закладу, а також заявку на реєстрацію в конференції (див. реєстраційну форму), необхідно надсилати на електронну пошту vsatsik@gmail.com (з відміткою “Конференція”).

ЗАВАНТАЖИТИ постер конференції українською мовою
DOWNLOAD the Conference Poster in English

Share