Глобальна технологічна революція в онлайн-навчанні

Глобальна технологічна революція в онлайн-навчанні

‹ Володимир САЦИК ›

До розробки відкритих навчальних програм приєднуються дедалі більше університетів зі всього світу, знаменуючи тим самим глобальну технологічну революцію в онлайн-навчанні. Навчальні платформи сучасних університетів світового класу уже охоплюють багатомільйонну аудиторію студентів, пропонуючи вільний і безкоштовний доступ до навчальних ресурсів найвищого рівня якості.

Сучасний етап розвитку освіти знаменується глобальними технологічними зрушеннями у сфері освітніх технологій, які пов’язані із розробкою та розширенням провідними університетами світу онлайнових навчальних платформ із надання необмеженого доступу до найкращих “масових відкритих онлайн-курсів” (або так званих MOOCs – Massive Open Online Courses).

1794601_518722074912452_202519267_n

До цієї ініціативи долучилися відомі університетські заклади, зокрема Стенфордський університет, за ініціативи якого ще у 2011 році було створено спеціалізований Інтернет-портал Coursera, що нині консолідує у собі більше сотні університетів-партнерів по всьому світу.  У цілому Coursera пропонує на сьогодні близько 620 навчальних курсів з широкої низки дисци­плін (гуманітарні й соціальні науки, медици­на, біологія, математика, бізнес, комп’ютерні науки та багато інших) та охоплює аудиторію, яка налічує більше 6,7 млн осіб.

У сфері соціально-економічних наук популярними на порталі є такі навчальні курси: «Вступ до фі­нансів» (Мічиганський університет), «Вступ до операційного менеджменту» (Пенсільванський університет), «Інновації та підприємництво у сфері охорони здоров’я» (Університет Дьюк), «Вступ до кількісних фінансів та фінансової економетрики» (Вашингтонський універси­тет), «Принципи Економікс для науковців» (Каліфорнійський технологічний інститут), «Принципи мікроекономіки» (Іллінойський університет), «Теорія ігор» (Іллінойський уні­верситет), «Статистика 1» (Прінстонський університет) та багато інших.

До партнерської мережі Coursera недавно приєдналися й російські університетські заклади, зокрема Вища школа економіка (курси “Фінансові ринки та інститути”, “Основи мікроекономіки”, “Історія економічної думки” та ін.), Московський фізико-технічний інститут, Санкт-Петербурзький державний університет. Окремі навчальні курси від провідних університетів світу перекладено на українську мову (у режимі субтитрування), такі як “Креативне програмування для мультимедійних і мобільних додатків” (Лондонський університет), “Ігрофікація” (Пенсільванський університет), “Модель мислення”, “Введення у фінанси” (Мічиганський університет).

Навчальні курси являють собою серію попередньо записаних відео-лекцій, які читають відомі університетські професори (відеоматеріали переважно подаються частинами щотижня, по мірі засвоєння матеріалу), інтерактивних вправ та завдань, що підлягають оцінюванню, і доповнюються Інтернет-форумами, де студенти спілкуються між собою та обмінюються власними ідеями. За результатами успішного оволодіння матері­алу в рамках певних відібраних дисциплін пе­редбачена сертифікація слухачів (надається так званий Сертифікат завершення – Certificate of Completion).

1654380_482910145147662_1242492378_nНа іншій онлайновій платформі Стенфордського університету – Udacity, яку та­кож було засновано у 2011 році, пропонується широкий перелік навчальних курсів, які переважно стосуються комп’ютерних наук та програмування. До них залучаються видатні, всесвітньо визнані університетські професори. Варто зауважити, що до першого курсу, який було представлено на порталі – «Вступ до штучного інтелекту» було зараховано понад 160 тис. осіб з більше як 190 країн світу. Для слухачів, які успішно завершують навчання, розроблено спеціальну багаторівневу систему сертифікації й оцінювання, як на безкоштов­ній, так і платній основі.

1554551_425904934207541_1340647056_nУ травні 2012 р. Гарвардським університетом та Масачусетським технологічним інститу­том було оголошено створення нового венчура у сфері онлайн-навчання – EdX, в який було спільно інвестовано 60 млн дол. США. Згодом до проекту долучився ще один відомий амери­канський заклад – Каліфорнійський університет в Берклі. Партнери-університети, які входять до цього консорціуму, офіційно мають спільний бренд «X-Університети» і їхня кількість на сьогодні складає 32 інституції у різних регіонах світу.

Так, Масса­чусетський підрозділ платформи (MITx) пропонує навчальні курси з хімії, електричних мереж та електроніки, комп’ютерних наук та програмування. Гарвардський підрозділ, (HarvardX) спеціалізується на комп’ютерних науках та кількісних методах у клінічних медичних до­слідженнях. Каліфорнійський учасник консорціуму (BerkeleyX) – забезпечує функціонування курсів з програмного забезпечення та штучного інтелекту. Проектом передбачено пряму тран­сляцію лекційного матеріалу в мережі Інтернет для всіх осіб, попередньо зареєстрованих на курси, а також можливість вільного заван­таження текстових і відеоматеріалів. Слухачі курсів, перший набір яких здійснено восени 2012 р., за результатами успішного завершення та відповідного екзаменування мають змогу отримати спеціальні Сертифікати майстерності (Certificates of mastery).

 

Підготовлено за матеріалами: The Chronicle of Higher Education, Інтернет-портали CourseraUdacityedX

Share