Освітні новини – Бліц-огляд / Вер 2015

Освітні новини – Бліц-огляд / Вер 2015

Нестача вчителів у глобальному масштабі може загрожувати досягненню Цілей сталого розвитку у сфері освіти (виклики для України)

Як випливає з результатів аналітичних оцінок фахівців Інституту статистики ЮНЕСКО, сучасний світ додатково потребуватиме більше 25 мільйонів шкільних вчителів, аби забезпечити кожну дитину початковою освітою до 2030 року

Напередодні Всесвітнього Дня Учителя 2015 міжнародно визнаний статистичний та експертний центр Інститут статистики ЮНЕСКО підготував узагальнені аналітичні дані та прогнозні оцінки щодо загальної потреби вчителів для досягнення Цілей сталого розвитку у сфері освіти. Результати оцінок засвідчують, що сучасний світ додатково потребуватиме більше 25,8 млн шкільних вчителів, аби забезпечити кожну дитину початковою освітою до 2030 року. У тому числі необхідно буде створити 3,2 млн нових робочих місць і замінити 22,6 млн вчителів, які до вказаного часу уже залишать професію.

Ціль №4 - ЯКІСНА ОСВІТА
Забезпечити всеохоплюючу і справедливу якісну освіту і заохочувати можливості навчання протягом усього життя для всіх

На сьогодні, за міжнародними оцінками, не вистачає більше 2,7 млн вчителів аби цим покрити потребу в навчанні понад 59 млн дітей, які не здобувають чи не мають можливості здобувати освіту. Це означає, що для них ще потрібно створити відповідні класні кімнати та забезпечити в середньому кожні 40 учнів одним вчителем. Така масова нестача вчителів по всьому світу фактично загрожує досягненню Цілей сталого розвитку у сфері освіти, унеможливлюючи реалізацію базового права багатьох людей на освіту. Більше того, в гонитві за кількісними показниками в багатьох країнах часто практикують важкі компроміси в плані найму нових співробітників (які не мають профільної педагогічної освіти, не здобули вищу освіту тощо), що може поставити під загрозу якість освіти загалом і результати навчання майбутніх поколінь.

Фахівцями Інституту розроблена і представлена спеціальна інтерактивна карта, яка демонструє поточні та очікувані показники попиту і пропозиції на вчителів у тих чи інших країнах світу – UNESCO eAtlas of Teachers. Виходячи з її даних, очікується, що в цілому регіон Східної та Центральної Європи до 2030 року потребуватиме більше мільйона нових вчителів, у тому числі новостворених робочих місць – 76 тис., заміни вчителів, які залишать професію по віку – 999 тис. Найбільшу потребу у вчительському складі відчуватимуть у країнах Східної Азії і Тихоокеанського регіону (6,5 млн вчителів в загальному обчисленні) та країнах Африки південніше Сахари (6,1 млн).

Очевидно, що українська система освіти також стоїть перед багатьма викликами в частині забезпечення власних потреб у висококваліфікованих вчительських кадрах. Так, як випливає з даних Інституту статистики ЮНЕСКО, загальна потреба в новостворених робочих місцях для вчителів в Україні станом на 2015 рік оцінюється на рівні 8,7 тис одиниць, а ще майже 10 тис вчителів доведеться залучити аби замінити кадри, що полишають професію (тобто загальна потреба до кінця 2015 року у вчителях – 18,8 тис. осіб).

На загал, експерти прогнозують, аби досягнути Цілі сталого розвитку у сфері освіти до 2030 року Україна має залучити до школи в цілому 86,6 тис нових вчителів. Із них 85,1 тис – для цілей заміни вчительського складу, який по віку виходить з професії, 1,5 тис – в порядку створення нових робочих місць. Така динаміка відповідає прогнозним оцінкам експертів в царині демографії та економічній сфері.

Співвідношення загального числа учнів до вчителів у початковій школі в Україні на сучасну дату складає 16:1. Відповідні коефіцієнти в сусідніх країнах такі: Білорусь – 15, Росія – 20, Молдова – 16, Польща та Угорщина – 10, Словаччина – 15, Румунія та Болгарія – 18. Для порівняння, у США цей показник складає 14, в Німеччині – 12, в Китаї – 17.

Початкова освіта в Україні характеризується доволі високим рівнем гендерної нерівності, адже серед вчителів на цьому рівні освіти практично абсолютно домінують жінки – їхня частка складає 98,8% (умовне 4-місце з-поміж 186 країн за цим показником). Додатково зазначимо, що в середньому у світі частка жінок-вчителів початкових класів у 2013 році складала 63% і протягом останнього століття стабільно зростала.

 

Переклад і підготовка матеріалу: Володимир САЦИК

За матеріалами: Global Teacher Shortage Threatens Education 2030

Share