Освітні новини – Бліц-огляд / Лип 2015

Освітні новини – Бліц-огляд / Лип 2015

Фінансування університетів за результатами діяльності: європейська практика, яка не є “магічною формулою”

Pages from DEFINE_Thematic_Report__PBF_final_version.sflb(1)_resultЄвропейська асоціація університетів підготувала та оприлюднила новий звіт, в якому досліджується поширення в Європі практики фінансування університетів на основі результатів їхньої діяльності (performance-based funding). Аналізується вплив цієї моделі фінансування на систему університетського управління, викладання та наукові дослідження, національні системи вищої освіти в цілому

У звіті Фінансування університетів в Європі на основі результатів діяльності, який виконувався в рамках дослідницького проекту Європейського Союзу DEFINE, на матеріалах 28 європейських країн пропонується огляд елементів системи державного фінансування університетів, що базується на результатах їхньої діяльності (performance-based funding). Фокусується окрема увага на таких методах, як “фінансування на основі формули” (funding formulae) з використанням показників результативності (наприклад, загального числа випускників ВНЗ) і фінансування на основі “перфоманс-контрактів” (performance contracts).

Результативність (performance) у представленому звіті розглядається як сукупний результат (на різних етапах) процесу навчання / викладання, досліджень чи взаємодії із зовнішніми зацікавленими сторонами (бізнес, промисловість, суспільство). Водночас, зазначається, що термін “фінансування на основі результатів” в Європі розуміється досить по-різному. У багатьох випадках він використовується як синонім поняття “фінансування на основі формули”, часто навіть без врахування пов’язаних із ним факторів на “вході” та “виході”. Інколи фінансування на основі результатів також розуміється як модель конкурсного фінансування університетів, коли відбувається перерозподіл певної частини державних коштів на користь успішніших університетських закладів за тими чи іншими показниками результативності.

Показано місце фінансування університетів за результатами діяльності в загальній структурі механізмів фінансування вищої освіти в Європі (рис. 1). При цьому за базовий принцип перерозподілу державних видатків на вищу школу розглядається надання університетським закладам відповідних блок-грантів, які покривають ключові видатки ВНЗ, пов’язані з викладанням і науковими дослідженнями. Отримання університетами блок-грантів може відбуватися диференційовано у такий спосіб:

  • фінансування на основі результатів діяльності (фінансування на основі формули за критеріями результативності “на виході” – базується на аналізі показників результативності діяльності університету за певний період часу у минулому; “перфоманс-контракти” – контракти із чіткою декларацією конкретних цілей і показників розвитку, які планується досягнути у майбутньому періоді);
  • інші методи фінансування (фінансування на основі формули за критеріями результативності “на вході”; на основі переговорного процесу з профільними урядовими інституціями; на основі історично визначеного розподілу, що враховує рівень і динаміку фінансування в минулому).

Часто зазначені елементи поєднуються, наприклад, одну частину блок-гранту університет може отримати за результатами переговорів з профільним міністерством, а іншу – шляхом фінансування на основі формули, чи за посередництвом перфоманс-контракту. Однак, як зазначається у звіті, важливим у практиці європейських університетів є доповнення їхнього блок-грантового фінансування альтернативними джерелами покриття видатків, головним чином, які спрямовуються на дослідницькі цілі (проектне фінансування, фінансування за програмами “досконалості”, інші форми прямого фінансування, включаючи цільове).

Рис. 1. Механізми державного фінансування університетів в Європі

Рис. 1. Механізми державного фінансування університетів в Європі

Звіт базується як на аналізі даних системного рівня, так і з залученням окремих кейсів по тих чи інших країнах, що дозволило широко показати можливості моделі фінансування університетів за результатами їхньої діяльності, відповідні ризики та обмеження. Підкреслюються, що загальні очікування від впровадження подібного роду практики загалом часто завищені, із чого випливає висновок, що її імплементація має відбуватися з обережністю та з врахуванням цілої низки інших важливих факторів (цитата у цьому контексті: “фінансування за результатами діяльності не є магічною формулою”). У звіті також описуються стратегії управління фінансуванням за результатами діяльності, аби мати можливість скористатися всіма перевагами цієї моделі й знизити відповідні ризики.

Що стосується тенденцій фінансування університетської діяльності в європейських країнах, то у звіті вказується, що загальна картина у цій сфері в Європі також доволі різноманітна, як щодо частки державного фінансування в структурі доходів університетів, так і в частині встановлених режимів розподілу коштів. Так, пряме державне фінансування забезпечує близько 40% доходів університетів в Англії, в той час як на його частку в Данії та Норвегії припадає майже 90%. Однак, лише відносно невеликі обсяги такого фінансування надаються за критеріями результативності діяльності ВНЗ.

 

Підготував: Володимир Сацик

За матеріалами: Report reveals performance-based funding of universities is not a magic formula & Define Thematic Report: Performance-Based Funding of Universities in Europe / By Anna-Lena Claeys Kulik &Thomas Estermann (PDF)

Share