Освітні новини – Бліц-огляд / Лют 2015

Освітні новини – Бліц-огляд / Лют 2015

Нові тенденції і прогнози розвитку освітніх технологій у світі на наступні п’ять років (Доповідь NMC Горизонт: Вища освіта – 2015)

Вийшов у світ черговий випуск щорічного дослідження Доповідь NMC Горизонт: Вища освіта – 2015, в якому висвітлюються нові тенденції і прогнози розвитку освітніх технологій на наступні п’ять років

Опубліковано 12-й випуск щорічного міжнародного дослідження Доповідь NMC Горизонт: Вища освіта – 2015, що готується Консорціумом Нью Медіа (New Media Consortium, міжнародне співтовариство експертів у галузі освітніх технологій) у співпраці з Освітнім проектом Educause (Educause Learning Initiative, співтовариство інститутів вищої освіти, які досліджують інноваційні технології у навчанні). Доповідь присвячена вивченню та експертному аналізу ключових трендів і прогнозів розвитку освітніх технологій, які матимуть найбільш відчутний вплив на освітній процес у вищій школі у майбутньому.

Доповідь покликана забезпечити освітніх лідерів актуальною інформацією про те, якими є сучасні тенденції та виклики у розвитку освітніх технологій у світі, які фактори пришвидшують і які протидіють їхньому впровадженню, а також їх вплив на політику, лідерство і практику у галузі вищої освіти. Експертами було виділено шість основних тенденцій, шість значимих викликів і шість вагомих зрушень у розвитку освітніх технологій, які були розмежовані за трьома очікуваними в найближчому майбутньому часовими горизонтами – 1-2 роки, 3-4 роки, 5 і більше років.

I.Ключові тенденції, які пришвидшують впровадження освітніх технологій у сучасні сектори вищої освіти

1-2 роки:

Еволюція онлайн-навчання: подальше удосконалення навчальної аналітики, адаптивного навчання, поєднання передових асинхронних і синхронних інструментів навчання онлайн

Переосмислення навчального простору: розбудова навчального простору, який полегшує взаємодію учасників освітнього процесу, забезпечує їхню мобільність, гнучкість і передбачає використання багатьох новітніх технологічних рішень

3-5 років:

Все більше орієнтування на відкриті освітні ресурси: забезпечення надійності, валідності відкритого освітнього контенту з метою ефективного його використання у навчальних цілях

Зростання інтересу до нових джерел даних у навчанні та оцінюванні: підвищення суспільного інтересу до використання нових джерел даних для персоналізації навчання і вимірювання продуктивності у вищій освіті

5 і більше років:

Поширення Agile-підходів до управління змінами: розробка нових підходів, заснованих на моделях Agile, які передбачають стимулювання змін за умов тісної командної роботи учасників процесу для розробки новітніх рішень і технологій в освіті

Зростання ваги відкритих спільнот та університетських консорціумів: колективні погоджені дії між університетами ставатимуть все більш важливими для майбутнього вищої освіти

 

II.Значимі проблеми і виклики, які перешкоджають впровадженню освітніх технологій у сучасні сектори вищої освіти

Вирішувані проблеми і виклики (які ми розуміємо і знаємо як вирішувати):

Адекватне визначення і підтримка комп’ютерної грамотності: відсутність консенсусу щодо того, що розуміється під грамотністю в XXI столітті, перешкоджає багатьом університетам формулювати ефективну політику і порядок денний у цій сфері

Змішування формального і неформального навчання: багато експертів вважають, що шляхом змішування формальних і неформальних методів навчання і викладання можна створити середовище, яке сприятиме експериментуванню, цікавості, креативності

Складні проблеми і виклики (які ми розуміємо, але їхнього вирішення ще не знаємо):

Комплексне мислення і комунікації: сучасні молоді люди живуть у світі, який взаємопов’язаний у незліченну кількість способів, вони починають взаємодіяти з соціальними медіа та іншими мережами в дуже ранньому віці; освітні заклади несуть відповідальність за інформування учнів та студентів про те, як правильно розуміти відносини й комунікації і приймати рішення у цьому взаємозалежному світі

Інтегроване персоналізоване навчання: нині потреби у персоналізованому навчанні неадекватно підтримуються поточними технологіями чи наявними освітніми практиками, має місце їх недостатня взаємна інтеграція; зростання попиту на освіту, яка була би пристосована до унікальних потреб кожної людини, є рушійною силою розвитку нових технологій, націлених на надання учням і студентам більшого вибору та якіснішого контролю знань, диференціацію навчального процесу

Небезпечні проблеми і виклики (які є складними не тільки у плані вирішення, а й навіть у частині визначення):

Конкуренція з боку нових моделей освіти: нові моделі освіти, наприклад Масові вільні онлайн-курси, вступають у безпрецедентну конкурентну боротьбу із традиційними; освітні заклади перебувають у перманентному пошуку нових способів забезпечення високої якості своїх послуг і нових можливостей для навчання

Відносна недостатність винагород за викладання: важливість викладання в академічних колах зазвичай оцінюється нижче, ніж дослідження, так як на глобальному освітньому ринку статус університету більшою мірою залежить від кількості і якості його досліджень; з огляду на це, нині вкрай не вистачає ефективних зусиль щодо удосконалення поширених педагогічних практик

 

III.Вагомі зрушення у сфері освітніх технологій для продуктивного розвитку сучасних секторів вищої освіти

Часовий горизонт для впровадження 1 рік і менше:

Технології Bring Your Own Device: поширення практики, коли студенти приносять свої ноутбуки, планшети чи інші мобільні пристрої з собою у навчальне або робоче середовище для підвищення своєї продуктивності в освітньому процесі

Перевернуте навчання: полягає в “перевертанні” традиційного підходу до навчання (flipped classroom) – коли лекційний матеріал вивчається студентами заздалегідь вдома, а під час аудиторного заняття опрацьовується в інтерактивному режимі шляхом аналізу відповідних концептуальних знань

Часовий горизонт для впровадження 2-3 роки:

Мейкерспейси: креативні простори-майстерні, поєднання лабораторії і майстерні, місця для втілення ідей, проведення експериментів, вивчення, застосування на практиці і відточування нових навичок; водночас місця для цікавого спілкування на всілякі технологічні та наукові теми і веселого й продуктивного проведення часу

Технології-аксесуари: технології-аксесуари відносяться до високотехнологічних пристроїв, які можна носити їх користувачам у якості ювелірних виробів, окулярів (для прикладу, Гугл-окуляри), рюкзаків або навіть реальних предметів одягу чи взуття; до основних переваг таких технологій можна віднести те, що вони можуть з легкістю виконувати функції, для прикладу, відстеження сну, руху, локації чи соціальних медіа

Часовий горизонт для впровадження 4-5 років:

Адаптивні навчальні технології: представляють собою спеціалізоване програмне забезпечення чи сервіси, які адаптуються до потреб окремих учнів та студентів у ході їх навчання; ці інструменти здатні навчатися самостійно і синхронно до навчального процесу, в якому його користувачі беруть участь; базуючись на машинних технологіях навчання, вони можуть адаптуватися до прогресу кожного студента і корегувати навчальний контент в режимі реального часу

Інтернет речей (IoT): технологія, яка базується на концепції обчислювальної мережі фізичних об’єктів (“речей”), оснащених вбудованими технологіями для взаємодії один з одним або із зовнішнім середовищем; уособлює систему вбудованих чипів, датчиків, крихітних процесорів, які прикріплюються до певного об’єкта, що дозволяє оперативно отримувати та передавати через Інтернет інформацію про його стан, зміни і характеристики (температура, колір, тиск, вологість тощо)

В цілому, представлена Доповідь покликана допомогти університетам й освітнім лідерам стратегічно підійти до майбутнього розвитку викладання, навчання і творчих досліджень у вищій школі. Кожна представлена позиція в документі була ретельно вивчена і проаналізована в контексті її потенційного впливу на глобальну вищу освіту. Експертну панель у дослідженні складали 56 фахівців-експертів із технологій з 17 різних країн світу, локалізованих на шести континентах. Незважаючи на різноманітність думок і досвіду, у Доповіді експерти поділяють спільну думку, що кожна з виділених технологій/позицій матиме значний вплив на освітню практику в усьому світі впродовж наступних п’яти років.

 

Переклад і підготовка матеріалу: Володимир САЦИК

За матеріалами: NMC Horizon Report > 2015 Higher Education Edition (PDF) / Download the Preview (PDF)

Share