Освітні новини – Бліц-огляд / Квіт 2015

Освітні новини – Бліц-огляд / Квіт 2015

Вийшов у світ “Глобальний каталог дослідницьких центрів, академічних програм і журналів у сфері вищої освіти”

Центр міжнародної вищої освіти при Бостонському коледжі підготував та оприлюднив “Глобальний каталог дослідницьких центрів, академічних програм і журналів у сфері вищої освіти”, який презентує сучасний міжнародний ландшафт досліджень, академічної підготовки та публікаційної активності у цій царині

Глобальний каталог Higher Education: A Worldwide Inventory of Research Centers, Academic Programs, and Journals and Publications презентує сучасну перспективу міжнародного ландшафту досліджень, академічної підготовки та публікаційної активності у сфері вищої освіти. Метою підготовки видання було ознайомити дослідників, політичних діячів та інших зацікавлених осіб із діяльністю найбільш визнаних національних центрів, які займаються питаннями вивчення вищої освіти та практичної підготовки фахівців у цій галузі в різних країнах світу. Кожен дослідницький центр чи інститут, включений до Каталогу, зосереджується передусім на дослідженнях вищої освіти, аналізі освітньої політики чи пов’язаних з ними видах діяльності.

За даними Каталогу випливає, що найбільша кількість дослідницьких центрів та інститутів, які займаються питаннями вивчення сучасних проблем розвитку вищої освіти, зосереджена у США (50), Китаї (45) та Великобританії (18). За ними слідують Японія, Німеччина, Канада, Австралія. В цілому було зафіксовано 217 такого роду дослідницьких центрів у 48 країнах світу, включно з Україною. Діяльність інституцій переважно концентрується на таких сферах досліджень: порівняльні та міжнародні дослідження (42,9%); адміністрування, менеджмент та лідерство (41,9%); економіка, фінансування та субсидування вищої освіти (33,6%); глобалізація та інтернаціоналізація (31,8%); забезпечення якості, оцінка та акредитація (25,8%).

Центр міжнародного вищої освіти (The Center for International Higher Education at Boston College) засновано в 1995 році при Бостонському коледжі, США. Центр випускає щоквартальний журнал Міжнародна вища освіта (International Higher Education), в якому публікуються актуальні новини та аналітика щодо сучасних тенденцій розвитку вищої освіти у різних країнах світу.

До Глобального каталогу увійшов також один український дослідницький інститут – Центр порівняльної професійної педагогіки при Хмельницькому національному університеті, який створено спільно з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. Центр порівняльної професійної педагогіки – науково-методичне об’єднання дослідників, які займаються порівняльним аналізом сучасних систем професійної освіти, вивчають та рекомендують для впровадження нові ідеї та практичні доробки у цій сфері.

За участі Центру порівняльної професійної педагогіки видається міжнародний науковий фаховий журнал Порівняльна професійна педагогіка, проблематика статей якого охоплює теоретико-методологічні засади порівняльної педагогіки, сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти, зарубіжний досвід вирішення соціально-педагогічних проблем розвитку освітніх систем.

 

За матеріалами: Higher Education: A Worldwide Inventory of Research Centers, Academic Programs, and Journals and Publications (PDF)

Share