Організація та зміст аудиторної роботи в дослідницьких університетах

Організація та зміст аудиторної роботи в дослідницьких університетах

‹ Володимир САЦИК ›

У статті досліджено організаційні засади та зміст аудиторної роботи в дослідницьких університетах світового класу, обґрунтовано її роль та місце в забезпеченні сучасних студентів глобальними компетенціями, яким відповідають вміння і навички XXI ст. Визначено ключову пріоритетність навчальної та викладацької діяльності для ефективного оволодіння глобальними компетенціями і висвітлено стратегії провідних університетів світу у цій сфері. Систематизовано ефективні моделі і методи активізації аудиторного навчання на основі досліджень, наявні підходи до оцінювання аудиторної роботи та мотиваційні чинники продуктивної навчальної діяльності студентів в аудиторії. Виокремлено світові тенденції інформатизації вищої школи та показано внесок відкритої освіти у розбудову дослідницького потенціалу університетів.

Ключові слова: аудиторна робота, дослідницький університет, глобальні компетенції, вміння і навички XXI ст., навчання на основі досліджень, мотивація навчальної діяльності студента, відкрита освіта.

Завантажити статтю у PDF – українською мовою.

Download Paper in PDF – in English.

Переглянути англомовну версію статті

Бібліографічний опис статті:

Антонюк Л.Л., Сацик В.І. Організація та зміст аудиторної роботи в дослідницьких університетах // Університетська освіта. – 2012. – №2. – С. 32-43.

Antoniuk Larysa, Satsyk Volodymyr. The Organization and Substance of Class Work at Research Universities // University Education. – 2012. – №3. – Pp. 32-43.

Share