• Home »
  • Можливості »
  • Конференція “Науково-педагогічні інновації без інституційних реформ? Аналіз прорахунків і стратегічних викликів у створенні високоякісного українського університету” запрошує освітян і науковців до участі
Конференція “Науково-педагогічні інновації без інституційних реформ? Аналіз прорахунків і стратегічних викликів у створенні високоякісного українського університету” запрошує освітян і науковців до участі

Конференція “Науково-педагогічні інновації без інституційних реформ? Аналіз прорахунків і стратегічних викликів у створенні високоякісного українського університету” запрошує освітян і науковців до участі

Ось уже третій рік поспіль з ініціативи Спілки дослідників вищої освіти України у партнерстві з сайтом “Освітні тренди” відбудеться Міжнародна конференція щодо реформування вітчизняної вищої школи, яка цього року буде присвячена темі

“Науково-педагогічні інновації без інституційних реформ? Аналіз прорахунків і стратегічних викликів у створенні високоякісного українського університету”.

Робота конференції зосередиться на розгляді проблем розбудови ефективного академічного середовища в Україні та організаційних прорахунків у розвитку управлінської практики світового рівня. Зокрема, у ході конференції будуть досліджуватись ключові недоліки та негаразди у культивації в Україні високого рівня поваги до автономності, доброчесності, академічної свободи, інституційної звітності та прозорості університетської діяльності, довіри до викладача, ефективного самоуправління студентських організацій і творчого пошуку.

Окрема увага буде приділена питанням залежності інноваційного духу та досягнень вищого навчального закладу від рівня управлінської компетентності, відкритості університетської адміністрації до вільного обговорення назрілих проблем задля спільного їх вирішення, поваги до критики та альтернативної думки у вищій освіті. Буде висвітлено загальні тренди десовєтизації освітніх процесів в Україні, зокрема оцінено поточний стан і перспективи впровадження найкращих інституційних практик глобально-конкурентних університетів Заходу і Сходу.

Конференція відбудеться 1–3 червня 2017 року в місті Києві у стінах провідного вітчизняного вищого навчального закладу “Київський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Спілка дослідників вищої освіти України об’єднує українських вчених та експертів, які займаються вивченням та аналізом ключових реформ, стратегій і сучасних викликів у розвитку вищої освіти. Спілка є некомерційною інституцією, неформальним клубом професіоналів та осіб, зацікавлених у розбудові вітчизняних конкурентоспроможних університетських закладів. Діяльність учасників організації здійснюється на громадських засадах та регламентується загальноприйнятими морально-етичними нормами і принципами. Спілка співпрацює на партнерських, рівноправних засадах із представниками академічного й урядового середовища, консолідує зусилля своїх учасників у сфері досліджень та експертних оцінок і покликана всебічно розвивати конкурентний потенціал української вищої школи.

Про конференцію

Незважаючи на голосні політичні заяви про освітні реформи та сподівання на законодавчі декларації, українська вища освіта великою мірою пробуксовує через забюрократизованість, відсутність культури доброчесності, помсту титулованої постсовєтської еліти за ініціювання інноваційних змін в університетах, феодалізацію академічного середовища на місцях, комерціалізацію дипломів та загальну зневагу до глобальних стандартів якості у вищій освіті, навіть намагання подекуди повернути минулу тоталітарну спадщину.

Невеликі острівці інноваційної практики вдалося втілити і розповсюдити в дуже обмеженому колі університетів, які отримали гранти від закордонних урядів чи приватних фундацій. На превеликий жаль, більшість із них так і залишились невеличкими оазами плодовитого “суходолу”, оточеного з усіх сторін академічними водами неякості. Бюрократична байдужість до якості та конкурентоспроможності освітніх та дослідницьких практик, відсутність розуміння сучасних світових процесів, самозакоханість, віра в міфічні досягнення радянської доби та відданість архаїчним формам контролю і покарання залишаються панівними й донині і слугують непереборним бар’єром у реформуванні українських закладів вищої освіти.

Університетська бюрократія, як і деякі їхні міністерські прихильники, залишаються вороже налаштованими до чужоземних практик. Патріархальне думання вітчизняних інтелектуалів також стає часто-густо на заваді будь-яким якісним зрушенням, що порушують статус-кво в цій системі соціальних відносин. Протистояння такій інерції переважно є слабким, оскільки тисячі молодих освітян і науковців погрузли в тяжкій невдячній буденній праці, аби хоч якось вижити в часи суспільно-політичної кризи. В той же час, студентські маси, які нерідко самі зацікавлені в комерційних стосунках і корупційному здобуванні дипломів, залишаються джерелом недоброчесності та об’єктом маніпулювання з боку університетських адміністрацій. Великою мірою радикальні зміни в українських університетах відсутні.

Тож як можна створити здорове університетське середовище, де панують меритократія, гордість за досягнення, прозорість у прийнятті рішень, повага до таланту, бажання творити і працювати на благо університету, міста, країни? Що саме дає можливість радикально зрушити патову ситуацію, аби креативні сили мобілізувалися, а український університет модернізувався? У чому полягає роль і сила окремого викладача, здатного докластися до створення сучасних трансформаційних практик, які пришвидшують всеохопне розгортання найкращих зразків у сфері освіти і науки? Яка роль при цьому відводиться академічній свободі, інституційній звітності, бенчмаркінгу, мотивації зразкових центрів та креативізації навчального й дослідницького простору? Як можна найефективніше ліквідувати стару зашкарублу бюрократію совєтського зразка? Що допомагає розвивати інноваційний дух і культуру на кафедрах та факультетах? Який досвід університетів Заходу чи Сходу міг би стати для України безцінним? Це лиш невелике коло тих питань, які планується оглянути у ході Конференції.

Подавши розширену анотацію свого дослідження, Ви також отримаєте можливість взяти участь в одному або декількох із трьох семінарів, які будуть організовані партнерами Конференції – Університетом Альберти, Канада (проект RIDRU),  та Гонконзьким університетом (проект Десовєтизація вищої освіти). Зокрема, перший семінар планується для наукових рецензентів, передусім досвідчених науковців, які бажають поліпшити свої навички критичного мислення та аналізу в частині огляду дослідницьких статей, проектних пропозицій та інших академічних ініціатив, поширених в сучасній глобальній спільноті дослідників.

Другий семінар буде присвячений удосконаленню навичок написання огляду літературних джерел. Ми запропонуємо дослідникам напередодні Конференції протягом декількох тижнів здійснити деяку підготовчу роботу, пов’язану з ознайомленням із міжнародними літературними джерелами. Згодом вони візьмуть участь у невеликій груповій дослідницькій дискусії, у ході якої канадські та гонконзькі дослідники ознайомлять українських колег з сучасними техніками і методиками виконання конкурентного огляду літературних джерел для публікування у світових наукових журналах.

І, нарешті, третій семінар у форматі дискусії буде проведено для місцевих і міжнародних організаторів та спонсорів наукових досліджень у сфері вищої освіти на пострадянському просторі, у ході якого буде розглянуто ключові виклики і довгострокові перспективи у цій царині.

У ході конференції також відбудеться традиційний громадсько-політичний круглий стіл, участь в якому в якості ключових спікерів візьмуть очільники і представники Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, відомих вітчизняних та міжнародних громадських організацій, інші публічні особи.

Запрошуємо українських та іноземних інтелектуалів, освітян і дослідників обговорити ці та інші питання під час ІІІ Міжнародної конференції, яка буде організована Спілкою дослідників вищої освіти України у партнерстві з сайтом Освітні тренди.

Місце та час зустрічі

Конференція відбудеться 1-3 червня 2017 року у місті Києві у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Детальніша інформація про місце та час зустрічі, а також Програма конференції (виступів) будуть оприлюднені згодом (стежте за оновленнями).

Супровідна інформація, загальні результати заходу, абстракти досліджень та вибрані тексти і презентації будуть розміщені на сайті Освітні тренди.

Оргкомітет конференції сприятиме публікації особливо значущих наукових робіт на актуальну тематику у профільних наукових журналах провідних світових видавництв.

Організація та підтримка

Організатори конференції

Організаційна та медіа-підтримка

Координатори конференції

  • Анатолій ОЛЕКСІЄНКО, PhD, професор, Університет Гонконгу
  • Володимир САЦИК, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, засновник сайту “Освітні тренди”
  • Володимир БУГРОВ, кандидат філософських наук, професор, проректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Віра УСИК, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, координатор структурного підрозділу КНЕУ “Ресурсний центр зі сталого розвитку”
  • Арсен КЕЛІЧАВИЙ, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • Марія ТИЩЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, виконавчий директор ГО “Поруч”

Вимоги до матеріалів і реєстрація учасників

Просимо подати розширені абстракти до 30 березня 2017 року.

У розширеному абстракті, будь ласка, опишіть такі компоненти:

1) дослідницька проблема чи зразковий інституційний кейс;

2) їхнє значення для радикальних змін у вищій освіті;

3) основні джерела вітчизняної/закордонної інформації та літератури;

4) методологічні підходи у вивченні доказових джерел;

5) попередні результати та висновки;

6) теоретичний та практичний внесок.

Розширений абстракт не повинен перевищувати 2 000 слів!

Матеріали із зазначенням імені та прізвища автора, афілійованого вищого навчального закладу, а також заявку на реєстрацію в конференції (див. реєстраційну форму), необхідно надіслати на електронну скриньку edutrends.info@gmail.com (з поміткою в темі листа “Конференція“).

Координатори конференції забезпечать зовнішнє рецензування матеріалів та повідомлять фінальний список презентацій, а також надішлють персональні запрошення до участі в заході, до 1 травня 2017 року.

Перевірку робіт на доброчесність забезпечить партнер конференції – Онлайн-система для виявлення плагіату Unplag

Реєстрація та вартість участі

Учасники, матеріали яких будуть схвалені рецензентами, мають оплатити реєстраційний внесок за участь у Конференції в розмірі 300 грн у розрахунку на одну особу. Для студентів вартість участі в такому випадку складає 100 грн.

Для категорії вільних слухачів, які не беруть пряму участь в презентації матеріалів, але бажають долучитися до обговорення проблем Конференції, вартість участі складає 100 грн у розрахунку на одну особу.

Учасники/слухачі з обмеженими фізичними можливостями, пенсійного віку, члени організаційного комітету Конференції, запрошені спікери, а також волонтери звільняються від сплати внесків!

Реєстраційні внески мають бути сплачені на фінансовий рахунок організаторів (реквізити будуть відправлені аплікантам на електронну скриньку у відповідь на їхню реєстрацію). Квитанцію про оплату просимо пред’явити у перший день Конференції під час реєстрації.

Отримані кошти будуть витрачені виключно на цілі матеріального забезпечення Конференції, у тому числі для фінансування перерв на каву, придбання води та легких закусок у ході заходів. Після конференції організатори оприлюднять фінансовий звіт щодо надходження та використання коштів.

Випуск збірника матеріалів за результатами Конференції не передбачено. Всі матеріали зареєстрованих учасників, які будуть схвалені зовнішніми рецензентами, будуть оприлюднені онлайн на сайті “Освітні тренди”.

Кожен зареєстрований учасник отримає Сертифікат участі!

З огляду на відсутність в організаторів зовнішніх спонсорів, учасники Конференції фінансують витрати, пов’язані з приїздом, проживанням і харчуванням, самостійно. Згодом ми запропонуємо на Ваш розгляд найприйнятніші варіанти гостьового проживання в готелях та приватних помешканнях міста Києва.

Висловлюємо щиру подяку за підтримку членам організаційного комітету Конференції:

Володимир БАХРУШИН, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики, Запорізький національний технічний університет; Головний експерт групи “Освіта”, Реанімаційний пакет реформ; Тодд БЛЕЙОН, MA, дослідник, спеціаліст з навчальних технологій, EILAB UOIT; Оленка БІЛАШ, провідний дослідник проекту “Дослідницька ініціатива щодо демократичних реформ в Україні” (RIDRU), професор, Факультет освіти, Університет Альберти (Канада); Вікторія ГОРБУНОВА, доктор психологічних наук, завідувачка кафедри клінічної психології, Український католицький університет; Ольга ГОМІЛКО, доктор філософії, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України; Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет; Віталій КЛИМЧУК, доктор психологічних наук, виконавчий директор Інституту психічного здоров’я, Український католицький університет; Сергій КУРБАТОВ, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, Інститут вищої освіти НАПН України; афілійований науковий співробітник Центру російських та євразійських досліджень Університету Уппсала, Швеція; обраний заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО); Олена МИХАЙЛЕНКО, PhD, доцент, EILAB UOIT, Канада; Євген НІКОЛАЄВ, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Вікторія ПАНТИЛЕЙ, PhD, факультет землезнання та просторової економіки, Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні; Роман ПЕТРИШИН, директор Українського центру засобів і розвитку (URDC) при Університеті ім. Ґрента МакЮена (Канада), PhD, професор; Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти; Інна СОВСУН, екс-Перший заступник Міністра освіти і науки України, віце-президент Київської школи економіки; Сергій ТЕРЕПИЩИЙ, доктор філософських наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Сергій ТКАЧЕНКО, директор з розвитку ТОВ “Антиплагіат”; Юрій ХАЛАВКА, кандидат хімічних наук, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, засновник спеціалізованої дослідницької мережі “Ukrainian Scientists Worldwide” /Українські науковці у світі/; Діана ХАРИНОВИЧ-ЯВОРСЬКА, кандидат економічних наук, незалежний дослідник вищої освіти; Світлана ЩУДЛО, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри правознавства, соціології та політології, Дрогобицький держаний педагогічний університет імені Івана Франка, президент Української асоціації дослідників освіти.

Share