“Креативна деструкція”: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні / конференція /

“Креативна деструкція”: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні / конференція /

Ініціативна група Спілки дослідників вищої освіти України ініціює II міжнародну конференцію “Креативна деструкція”: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні. Конференція зосередиться на успішних інноваційних та інституційних практиках, приділить першочергову увагу аналізові прийняття рішень, успіхам і викликам у впровадженні нововведень на мезо- і мікрорівні. Конференція відбудеться 26–28 травня 2016 року у місті Чернівці, у стінах провідного українського вищого навчального закладу “Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича”.

ПОДІЯ ВІДБУЛАСЬ

УЧАСНИКИ І МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ (PDF)

ЗВІТ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

Спілка дослідників вищої освіти України об’єднує українських вчених та експертів, які займаються вивченням та аналізом ключових реформ, стратегій і сучасних викликів у розвитку вищої освіти. Спілка представляє собою некомерційну інституцію, неформальний клуб професіоналів та осіб, зосереджених як в Україні, так і за кордоном, зацікавлених у розбудові вітчизняних конкурентоспроможних університетських закладів. Діяльність учасників організації здійснюється на громадських засадах та регламентується загальноприйнятими морально-етичними нормами і принципами. Спілка співпрацює на партнерських, рівноправних засадах із представниками академічного й урядового середовища, консолідує зусилля своїх учасників у сфері досліджень та експертних оцінок і покликана всебічно розвивати конкурентний потенціал української вищої школи.

Про конференцію

З часу розпаду СРСР в українській вищій школі мають місце важливі реформи. Протягом першого десятиліття незалежності в Україні відбувалась розбудова нових університетів та наукових шкіл. Багато хто з них змінили суспільні й гуманітарні науки, започаткували нові навчальні дисципліни і напрями досліджень, звернули увагу на інноваційні технології в навчанні, розвинули міжнародну співпрацю в освітньо-науковій сфері.

Однак, на жаль, такі інновації не стали повсюдними. Наступні два десятиліття відзначені різким поверненням жорсткого контролю державної влади над університетами, надмірною централізацією та бюрократизацією управління у сфері вищої освіти, посиленням загального ідеологічного нагляду. Часто-густо під вивісками підприємницьких засад і державно-приватного партнерства вищу школу охопили корупційні практики.

Цинічне ставлення до цього виду “інновацій” поширилось як серед викладачів, так і в суспільстві загалом. Водночас, істинні інноватори стали відгороджувати свої “острівки якості”, чим суттєво ускладнили собі легітимацію та поширення власного успішного досвіду. Унаслідок цього продуктивне, інноваційне навчання не змогло охопити всю систему вищої освіти.

Враховуючи різноманітні форми “руйнування” – творчого і не занадто, – до яких вдавалися “академічні підприємці” з числа українських університетів, конференція 2016 року приділить увагу саме цим та пов’язаним з ними аспектам. Організатори та учасники заходи спільними зусиллями намагатимуться віднайти відповіді на подібного роду питання.

Зокрема, чому випадкові інновації не прокладають шлях до позитивних змін у всій системі вищої освіти України? Які чинники здатні привести до успішних та всеохоплюючих інновацій в університетському середовищі? Як академічні підприємці можуть здобути політичну та фінансову підтримку для своїх інновацій? Завдяки чому вони втрачають цю підтримку? Яка роль належить партнерству у сприянні новим моделям та кращим практикам навчання, їх поширенню у різних організаціях та середовищах? Що саме генерує добрі практики інновацій та забезпечує прийняття їх як елемента академічної культури у вищих навчальних закладах?

Конференція зосередиться на успішних інноваційних та інституційних кейсах університетської діяльності, приділить першочергову увагу аналізові прийняття рішень, успіхам і викликам у впровадженні нововведень на мезо- і мікрорівні.

Оргкомітет конференції запрошує українських та іноземних дослідників і практиків у сфері вищої освіти висвітлити викладені вище питання у форматі завершеного наукового дослідження, постеру-презентації інноваційної практики в університетській сфері чи окремої дослідницької панелі про інноваційний університетський досвід (організовується з ініціативи окремих груп дослідників/окремої інституції з тієї чи іншої проблеми в рамках загальної тематики Конференції та об’єднує 3-4 презентації).

Місце та час зустрічі

Конференція відбудеться 26-28 травня 2016 року у місті Чернівці, у стінах провідного вітчизняного вищого навчального закладу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Детальніша інформація про місце та час зустрічі, а також Програма конференції (виступів) будуть оприлюднені згодом (слідкуйте за оновленнями).

Супровідна інформація, загальні результати заходу, абстракти досліджень та вибрані тексти і презентації будуть висвітлюватися на сайті Освітні тренди.

Особливо значущі наукові роботи, виконані на актуальну тематику, будуть підтримані оргкомітетом Конференції для публікації у профільних наукових журналах від провідних світових видавництв.

Організація та підтримка

Організатори конференції

 • СПІЛКА ДОСЛІДНИКІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 • Науково-популярний сайт Освітні тренди

Організаційна та медіа-підтримка (співорганізатори заходу)

Організаційний комітет конференції

 • Володимир БАХРУШИН, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики Запорізького національного технічного університету, Головний експерт групи “Освіта” Реанімаційного пакету реформ
 • Ольга ГОМІЛКО, доктор філософії, професор, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України
 • Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ, доктор економічних наук, професор, директор НДІ інноваційного розвитку та державотворення, Тернопільський національний економічний університет
 • Ірина ДЕГТЯРЬОВА, кандидат філологічних наук, докторант ДРІДУ НАДУ при Президентові України, заступник голови Ради молодих вчених Дніпропетровської області
 • Роман ЖЕБЧУК, голова Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
 • Михайло ЖУК, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Світлана КАЛАШНІКОВА, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
 • Юрій КРАЩЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка, голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
 • Арсен КЕЛІЧАВИЙ, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (співкоординатор конференції)
 • Олег КУКЛІН, доктор економічних наук, професор, директор, Черкаський державний бізнес-коледж
 • Сергій КУРБАТОВ, доктор філософських наук, старший науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України, афілійований науковий співробітник Центру російських та євразійських досліджень Університету Уппсала, Швеція
 • Євген НІКОЛАЄВ, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Анатолій ОЛЕКСІЄНКО, PhD, професор, Університет Гонконгу (ідея конференції)
 • Володимир САЦИК, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, засновник сайту “Освітні тренди” (координатор конференції)
 • Богдан СТОРОЩУК, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • Сергій ТЕРЕПИЩИЙ, кандидат філософських наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, керівник проекту “Освіта та…”, почесний голова ВМГО “Союз обдарованої молоді”
 • Марія ТИЩЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (співкоординатор конференції)
 • Петро ФОЧУК, доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • Юрій ХАЛАВКА, кандидат хімічних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, засновник спеціалізованої дослідницької мережі “Ukrainian Scientists Worldwide” /Українські науковці у світі/
 • Діана ХАРИНОВИЧ-ЯВОРСЬКА, кандидат економічних наук, незалежний дослідник вищої освіти

Реєстрація

Усі охочі взяти участь у конференції мають подати розгорнутий абстракт наукового дослідження (не більше 500 слів для індивідуальних досліджень; не більше 1800 слів для окремих дослідницьких панелей) або постер-презентацію інноваційної практики в університетській сфері – українською чи англійською мовами до 25 лютого 2016 року.

Розгорнутий абстракт наукового дослідження має містити такі елементи:

1) визначення проблеми, що досліджується;

2) огляд попередніх досліджень проблеми, представлених у літературі;

3) опис предмета дослідження в межах окресленої тематики;

4) попередні результати дослідження;

5) новизна одержаних результатів.

Постер-презентації інноваційної практики в університетській сфері можна представити у креативному форматі, на вибір дослідників.

Оргкомітет конференції здійснить анонімне рецензування заявок і повідомить про результати їх розгляду до 1 березня 2016 року. Запрошені до участі в конференції дослідники мають підтвердити власну участь і надати фінальні версії своїх матеріалів.

До 1 травня 2016 року учасники також мають змогу подати повноцінні наукові статті (для охочих мати публікацію на сайті “Освітні тренди” чи отримати підтримку Оргкомітету у просуванні публікації до наукових журналів від провідних світових видавництв).

Матеріали, із зазначенням ПІБ автора, афілійованого вищого навчального закладу, а також заявку на реєстрацію в конференції (див. реєстраційну форму), необхідно надсилати на електронну скриньку ucher.ukraine.conference@gmail.com (з відміткою у темі листа “Конференція”).

ПРОГРАМА

Download (PDF)

В силу відсутності в організаторів заходу зовнішніх спонсорів, учасники Конференції фінансують пов’язані з приїздом, проживанням і харчуванням витрати самостійно. Згодом ми запропонуємо до Вашої уваги найбільші прийнятні варіанти гостьового проживання в готелях та інших помешканнях в місті Чернівці.

Ми будемо щиро вдячні, якщо Ви добровільно пожертвуєте на місці події невеличку суму коштів, на Ваш вибір, аби компенсувати хоча б частково витрати, пов’язані з частуванням гостей кавою і печивом протягом перерв у програмі Конференції.

Конференція відбудеться у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Місто та університет мають велику історію академічних звершень. Всесвітньовідомий автор теорії “креативної деструкції” Йозеф Шумпетер розпочинав свою академічну кар’єру саме в цьому університетському закладі за часів Австро-Угорщини. Не дивлячись на те, що його теорія є здебільшого економічною, концепції інновацій та підприємництва також є важливими для розвитку вищої освіти. Оргкомітет Конференції лише вітає дослідження, які будуть присвячені теоретичним аспектам творчої спадщини Й.Шумпетера та їх впливу на практики у вищій освіті.
Share