• Home »
  • Освітні тренди України »
  • “Креативна деструкція”: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні”: учасники і матеріали досліджень
“Креативна деструкція”: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні”: учасники і матеріали досліджень

“Креативна деструкція”: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні”: учасники і матеріали досліджень

Пропонуємо до Вашої уваги перелік учасників і матеріали досліджень, які подані на II Міжнародну конференцію “Креативна деструкція”: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні. Конференція зосередиться на успішних інноваційних та інституційних практиках, приділить першочергову увагу аналізові прийняття рішень, успіхам і викликам у впровадженні нововведень на мезо- і мікрорівні. Захід відбудеться 26–28 травня 2016 року у місті Чернівці, у стінах провідного українського вищого навчального закладу “Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича”.

ПОДІЯ ВІДБУЛАСЬ

АНОНС КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ (PDF)

ЗВІТ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я АВТОРА
УНІВЕРСИТЕТ (ОРГАНІЗАЦІЯ)
НАЗВА ДОСЛІДЖЕННЯ
Академічні дослідження
Дєордіца Таяна-Лідія Глухівський національний педагогічний університет “Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях”: орієнтовні результати учіння / Абстракт / Презентація
Длугопольський Олександр Тернопільський національний економічний університет Императив качества высшего образования: стандарты Европы для университетов постсоветского пространства / Абстракт
Гожик Андрій Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міжпроектна співпраця – джерело інноваційних змін в процесах реформування освітньо-наукової сфери / Абстракт
Грязнов Дмитро
Матвійченко Володимир Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інноваційні розробки для моніторингу, забезпечення процесів мобільності та академічних досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Абстракт
Яременко Сергій
Ямкова Ольга Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міжпроектна співпраця – джерело інноваційних змін в процесах реформування освітньо-наукової сфери / Абстракт

Інноваційні розробки для моніторингу, забезпечення процесів мобільності та академічних досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Абстракт

Заславський Володимир
Огірко Ігор

Технологічно-гуманітарний університет імені Казимира Пулавського, м. Радом, Польща

Українська академія друкарства

Експертно-інформаційна система інноваційної практики в академічних дослідженнях та викладанні / Абстракт
Огірко Ольга

Львівський державний університет внутрішніх справ

Українська академія друкарства

Литвиновський Євген Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Критичні деструкції системи вищої освіти України / Абстракт
Ніколаєв Євген Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Як Україні створити сучасну систему підготовки докторів філософії? / Абстракт / Презентація
Терепищий Сергій Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Джон Дьюї: від “туманного” до “добре впорядкованого” освітнього ландшафту / Презентація
Ольга Цимбалюк Незалежний дослідник Пошук ефективних шляхів розвитку вищої освіти і науки в Україні: через модернізацію чи реформування?
Інституційні трансформації у вищій школі
Бахрушин Володимир Запорізький національний технічний університет Академічна автономія і трансформація української освіти / Абстракт / Презентація
Гомілко Ольга Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України Виробництво присутності як освітня стратегія / Презентація
Курбатов Сергій Інститут вищої освіти НАПН України Від ідеї до місії: метаморфози розуміння дискурсу сучасного університету / Презентація
Рибка Наталія Одеський національний політехнічний університет “Креативна деструкція” як технологія комерціалізації вищої освіти / Абстракт
Рябченко Володимир Інститут вищої освіти НАПН України Деструкція креативності як інституційна проблема вітчизняної вищої школи
Серняк Олег Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету Запровадження інституту незалежних освітніх аудиторів як механізму громадського контролю якості вищої освіти в Україні
Толков Олександр Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Вплив інноваційних змін на діяльність працівників вищої школи / Абстракт
Хмара Марина Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Роль високотехнологічних кластерів в освіті та інноваціях / Презентація
Ходанич Юрій Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Реформування вищої освіти в Україні
Щудло Світлана Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Українська асоціація дослідників освіти: місія, ключові завдання і здобутки
Інноваційні методології та практики викладання
Tsybulko Inna Borys Grinchenko Kyiv University Students’ psychological PlayBack Theatre as the method of innovation practice of teaching and learning / Poster
Вієвська Муза Криворізький економічний інститут ДВНЗ “Криворізький Національний Університет” Теоретичні та методичні засади формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів з економіки у фаховій підготовці
Горбунова Вікторія Український католицький університет Освітня магістерська програма “Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії” / Постер
Климчук Віталій
Дичко Аліна Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Проблеми інтелектуалізації освіти / Абстракт
Єремєєв Ігор Академія муніципального управління (Київ)
Кузнєцова Тетяна Національний університет “Одеська юридична академія” “Журналістика – це не про тексти, це про інтерес до людей”, або як по-новому вчити журналістиці / Постер
Жук Михайло Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Змішане навчання: досвід Edu WorkShops / Відеозапис
Мозолевич Григорій Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Дистанційне навчання як елемент вищої освіти / Абстракт
Боднар Євген
Гришечкін Сергій
Тягло Катерина Київський університет імені Бориса Грінченка Театр для діалогу: від мови образів до соціальних інновацій / Абстракт
Усик Віра Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Деструкція і трансформація переддипломної практики: евалюація та нові можливості / Абстракт / Постер
Чобан Алла Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича Формування наукових засад екотолерантності під час підготовки хіміків-органіків / Абстракт
Яковлев Денис Національний університет “Одеська юридична академія” “Креативна деструкція” vs “Перестройка”: освіта як простір вибору / Абстракт
Яковлева Лілія Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Громадянська ідентичність як мета та складова політичної освіти / Абстракт
Інтернаціоналізація вищої освіти
Литвин Марина Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Детермінанти глобального ринку онлайн-освіти / Абстракт
Сажнєв Михайло Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Модернізація системи пострадянської вищої освіти та перехід до світової академічної моделі зі збереженням компонентів  освітнього процесу / Абстракт
Сімак Катерина Національний університет “Острозька академія” Модель організації та розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади / Постер
Сєряков Сергій Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Міжнародна співпраця: сучасні українські виклики, реалії і перспективи / Абстракт
Толкова Тетяна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Організація діяльності дослідницьких університетів США / Абстракт

ПРОГРАМА

Download (PDF)

* Конференція “Креативна деструкція”: інноваційні практики в академічних дослідженнях та викладанні започаткована зусиллями ініціативної групи Спілки дослідників вищої освіти України у співпраці з науково-популярним сайтом ©Освітні тренди.

Share