• Home »
  • Освітні тренди України »
  • Відбувся перший щорічний Інтелектуальний форум “Від ефективного університету до конкурентоспроможної вищої освіти в Україні”
Відбувся перший щорічний Інтелектуальний форум “Від ефективного університету до конкурентоспроможної вищої освіти в Україні”

Відбувся перший щорічний Інтелектуальний форум “Від ефективного університету до конкурентоспроможної вищої освіти в Україні”

З ініціативи Спілки дослідників вищої освіти України та за участі КНЕУ імені Вадима Гетьмана (кафедра політичної економії факультетів управління) 11 вересня 2015 року вперше відбувся Інтелектуальний форум “Від ефективного університету до конкурентоспроможної вищої освіти в Україні”. Метою Форуму було обговорення вченими і практиками сучасних стратегій міжнародної конкурентоспроможності університетів, світового досвіду та українських перспектив у цій сфері, соціально-економічних вимірів стратегічного розвитку вищої освіти в Україні.

Форум став логічним продовженням Конференції “Реформа вищої освіти в Україні“, яку організувала ініціативна група Спілки дослідників вищої освіти України у стінах КНУ імені Тараса Шевченка 28-29 травня 2015 року. В якості партнерів заходу виступили Громадська організація “Поруч” та науково-популярний сайт Освітні тренди.

Захід об’єднав понад 50 учасників з багатьох куточків України, представників різних освітніх закладів та академічних інституцій, особистостей, які щиро вболівають за розбудову конкурентної вищої освіти в Україні. Той факт, що у Форумі взяли участь представники різних наукових напрямів – економісти, соціологи, філософи, педагоги, історики, математики тощо – свідчить про міждисциплінарний характер цього інтелектуального зібрання та започаткування нової, міждисциплінарної, традиції в Україні у сфері досліджень вищої освіти.

В якості ключових спікерів виступили відомі українські та зарубіжні дослідники та експерти:

Володимир БАХРУШИН – д. ф.-м. н., головний експерт РПР-Освіта

Світлана БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК – к.е.н., незалежний освітній експерт (модератор заходу)

Ольга ГОМІЛКО – доктор філософії, професор, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України

Ірина ДЕГТЯРЬОВА – к.філол.н., заступник голови Ради молодих вчених Дніпропетровської області

Михайло ЖУК – к. філос. наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Світлана КАЛАШНІКОВА – д.п.н., професор, директор Інституту вищої освіти НАПН України

Володимир ЛИПОВ – д.е.н., професор, ХНЕУ імені Семена Кузнеця

Євген НІКОЛАЄВ – к.е.н., доцент, КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Анатолій ОЛЕКСІЄНКО — PhD, професор, Університет Гонконгу (модератор заходу)

Володимир САЦИК – к.е.н., доцент, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, засновник сайту “Освітні тренди” (модератор заходу)

Сергій ТЕРЕПИЩИЙ – к.ф.н., доцент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Робота Форуму була зосереджена навколо таких двох тематичних напрямів: (1) децентралізація та інноваційний розвиток університетів: світовий досвід та українські перспективи (перша половина дня); (2) десовєтізація вищої освіти в Україні як необхідна передумова її модернізації і нарощення конкурентного потенціалу (друга половина дня).

Зокрема, Володимир Бахрушин, головний експерт Реанімаційного пакету реформ, запропонував до уваги присутніх результати власних наукових досліджень (PDF), які пов’язані з аналізом сучасних викликів, які стоять перед українськими університетами та можливими відповідями на них. Особливо цікавим та вкрай актуальним при цьому став здійснений дослідником аналіз довгострокових трендів масовізації вищої освіти в Україні порівняно з іншими країнами та регіонами світу.

Директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана Калашнікова познайомила учасників з нагальними питаннями розвитку лідерського потенціалу університетів як основи реформування вищої освіти України (PDF). Також пані Світлана запросила усіх охочих до участі в новій, ініційованій Інститутом вищої освіти у співпраці з британськими колегами, програмі підготовки нових лідерів у сфері вищої освіти.

Професор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Володимир Липов систематизував соціокультурні та інституціональні чинники визначення конкурентоспроможності університетів (порівняльний аналіз та висновки для України) (PDF). Окремі положення доповіді дослідника викликали неабиякі наукові дебати серед присутніх на Форумі учасників та дискусантів.

Авторське бачення загального ходу і перспектив десовєтізації вищої освіти в Україні як необхідної передумови її модернізації та нарощення конкурентного потенціалу було у виступі і презентації професора Гонконзького університету Анатолія Олексієнка (PDF). Також професор у цікавому форматі розповів присутнім про свій рідний Гонконзький університет, особливості та перспективи його розвитку на майбутнє (PDF), а наприкінці зустрічі запропонував присутнім спеціальний методологічний семінар (PDF) із сучасних вимог та світових стандартів підготовки та оформлення наукових публікацій.

Цікавими та оригінальними були доповіді авторів, які представляють сучасну філософську науку в Україні – доктора філософії Ольги Гомілко (аналіз демократизації сучасного університету та академічної автономії) й кандидата філософських наук Михайла Жука (дослідження вищої освіти України між пострадянською міфологією та випереджальним розвитком, PDF).

Варто також зазначити, що Форум відбувався в новому інноваційному форматі, який передбачав особливий наголос на активному обміні думками між учасниками, критичному аналізі представлених матеріалів тощо. Задля цього було запрошено до участі окремий пул дискусантів (опонентів), які на основі попереднього ознайомлення з матеріалами доповідачів пропонували після кожного відповідного виступу власну критичну оцінку і альтернативне перспективне бачення поставленої проблеми. Окремо було передбачено час для обговорення тих чи інших питань у залі в форматі круглого столу. Такий підхід до роботи Форуму в цілому викликав неабиякий інтерес в учасників та гостей заходу.

Ініціативна група Спілки дослідників вищої освіти України щиро дякує усім партнерам, доповідачам, дискусантам, учасникам Інтелектуального форуму за проявлений інтерес та високу активність під час заходу. Запрошуємо до участі у майбутніх подіях!

ПРОГРАМА Форуму (PDF)

Офіційний ПОСТЕР заходу (PDF)

Див. повний ФОТОАРХІВ

Матеріал підготував Національний координатор Спілки дослідників вищої освіти України Володимир САЦИК

Share