• Home »
 • Новини »
 • Досвід КНУ імені Тараса Шевченка у сфері забезпечення якості освітніх програм та їх незалежної акредитації: результати міжнародного проекту ALIGN
Досвід КНУ імені Тараса Шевченка у сфері забезпечення якості освітніх програм та їх незалежної акредитації: результати міжнародного проекту ALIGN

Досвід КНУ імені Тараса Шевченка у сфері забезпечення якості освітніх програм та їх незалежної акредитації: результати міжнародного проекту ALIGN

gerbЗ 11 по 17 червня 2016 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка з робочим візитом відвідала група європейських експертів з проблематики оцінювання та аналізу якості університетських освітніх програм. Візит керівника європейської та послявузівської освіти і розвитку Університету Бат Спа (Велика Британія) професора Пола Хайленда, професора Девіда Квіна із Інституту дизайну та технологій (Ірландія) та Стефані Лохбаум з Акредитаційної агенції ASIIN (Німеччина) відбувався в рамках виконання міжнародного освітнього проекту програми TEMPUS ALIGN / Achieving and checking the alignment between academic programmes and qualification frameworks / (“Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками”).

Відповідно до завдань проекту TEMPUS ALIGN, в університеті було відібрано дві пілотних освітніх програми: “Соціальна інформатика” (з 01.09.2016 – “Бізнес-інформатика”), що викладається на факультеті кібернетики та “Методи емпіричних соціологічних досліджень” з факультету соціології, які були проаналізовані та переглянуті у відповідності до європейських стандартів і які будуть впроваджуватись в освітній процес із врахуванням побажань експертів.

Відповідно до програми візиту, у перший та другий робочі дні закордонні та українські експерти-партнери проекту (Сумський державний університет, Хмельницький національний університет, Акредитаційна комісія України, Українська асоціація студентського самоврядування, Федерація роботодавців України) завітали до корпусу факультетів кібернетики та соціології КНУ імені Тараса Шевченка. Експерти зустрілись з робочою групою проекту ALIGN, адміністрацією та викладачами факультетів кібернетики та соціології, студентами, аспірантами, випускниками, роботодавцями.

Сторони впродовж робочих зустрічей обговорювали та оцінювали мету, завдання та результати пілотних освітніх програм, компетентності, які отримують студенти у ході навчання та засоби їх перевірки, структуру програм та процедури забезпечення їх якості за 20-ма визначеними критеріями. Було також проаналізовано систему забезпечення якості освітніх програм на факультетському й університетському рівнях, особливості гармонізації академічних програм в Університеті згідно з національною рамкою кваліфікацій.

Упродовж робочих засідань викладачі, адміністрація факультетів та Університету, представники Науково-методичного центру організації навчального процесу здобули важливий системний досвід та отримали практичні рекомендації з таких питань:

 • розбудови університетської системи забезпечення якості освітніх програм та академічної автономії Університету в цілому;
 • запровадження компетентнісного підходу, узгодженості результатів навчання та здобутих компетенцій між усіма зацікавленими здобувачами та користувачами освітнього процесу;
 • запровадження в освітній процес сучасних європейських практик, теоретичних розробок та практичних рекомендацій, новітніх методів викладання з метою модернізації ВНЗ.

Реалізація цих рекомендацій сприятиме швидшій інтернаціоналізації та інтеграції Університету до європейського та світового освітнього простору, сприятиме конкурентоспроможності українських ВНЗ та стане запорукою розбудови інноваційного потенціалу економіки України. За результатами роботи експертною комісією буде підготовлено звіт з висновками та рекомендаціями щодо приведення програм і процедур забезпечення якості в Університеті у відповідність до  європейських стандартів.

Читайте також – Соціальні компетенції молодих фахівців: результати реалізації міжнародного проекту ТЕМПУС “IMPRESS”

В останній робочий день гості завітали до Головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка, де разом з експертами, представниками робочої групи проекту TEMPUS ALIGN та представниками факультетів зустрілись з проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) професором Петром Бехом. Під час зустрічі закордонні партнери висловили власне враження щодо особливостей реформування системи вищої освіти в Україні, освітнього процесу в Університеті та відзначили:

 • високий фаховий рівень та науковий потенціал викладачів, які залучені до освітнього процесу факультетів кібернетики та соціології і зокрема до розробки та перегляду за стандартами ЄС двох пілотних освітніх програм;
 • якісну підготовку студентів та аспірантів в університеті, зокрема активне залучення молоді до наукової діяльності, міжнародних проектів та програм мобільності, розвиток їх креативних здібностей, високу культуру та інтелектуальний потенціал;
 • активну співпрацю з представниками приватного і державного сектору економіки та Міністерством освіти та науки України з метою аналізу та перегляду освітніх програм, визначення актуальних компетенцій випускників університету на міжнародному ринку праці;
 • необхідність більш активного поширення інформації про проект з метою розповсюдження результатів його виконання серед інших факультетів та інститутів Університету, а також доцільність проведення додаткових робочих семінарів та тренінгів для науково-педагогічних та методичних працівників Університету;
 • актуальність розробленого в Університеті інформаційно-аналітичного інструментарію – системи Тритон для забезпечення якості розробки та супроводження освітніх програм, моніторингу та підтримки освітнього процесу в Університеті.

На думку експертів, ці критерії та показники, продемонстровані Університетом, є важливими для оцінювання освітніх програм та їх успішної акредитації міжнародними агенціями із забезпечення якості. За результатами роботи експертною комісією буде підготовлено звіт з висновками та рекомендаціями щодо приведення програм і процедур забезпечення якості в Університеті у відповідності до європейських стандартів.

Проректор Петро Бех подякував за співпрацю з закордонними партнерами в рамках проекту ALIGN, фахову роботу експертів та передав професору Полу Хайленду підписаний ректорами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Бат Спа договір про співпрацю в освітній та науковій сферах. Укладання цієї угоди сприятиме налагодженню активної співпраці між університетами.

ПРО ПРОЕКТ TEMPUS ALIGN

Коротка назва проекту: ALIGN_QF

Тривалість проекту: 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016 (36 місяців)

Сума гранту ЄС програми Темпус: 1,139,438.79€

Веб-сайт проекту: http://tempus.univ.kiev.ua/ (Україна), http://align.brusov.am/ (Вірменія)

Мета та завдання проекту:

Сприяти ширшому розумінню ВНЗ та агентствами із забезпечення якості освіти ролі національних кваліфікаційних рамок, їх структури, а також різниці між різними видами та рівнями досягнень студентів.

Розвивати можливості ВНЗ створювати та оцінювати навчальні результати, які визначають різні типи студентських досягнень та поширюють студентсько-орієнтоване викладання та навчання;

Розвивати можливості ВНЗ використовувати баланс між кваліфікаційними рамками для забезпечення трансферу знань, спільних кваліфікацій та впровадження провідного досвіду.

Надати можливість агентствам із забезпечення якості освіти перевірити, чи запропоновані результати навчання та механізми їх оцінювання відповідають характеристикам кваліфікаційних рамок на кожному з рівнів шляхом створення механізмів для забезпечення узгодженості в освітніх установах.

Напрями діяльності за проектом:

 • Нарощування потенціалу ВНЗ і агентств із забезпечення якості освіти для впровадження досягнень та регулювання балансу з національними кваліфікаційними рамками
 • Розробка механізмів, що забезпечують досягнення узгодженості з національними рамками кваліфікацій (для ВНЗ)
 • Розробка механізмів для перевірки відповідності (для агентств із забезпечення якості освіти)
 • Перегляд двох навчальних програм в кожному ВНЗ та пілотна оцінка розроблених механізмів;
 • Адаптація інструментів у ВНЗ, агентствах із забезпечення якості освіти та на урядовому рівні.

Координатор проекту: 

Єреванський державний університет мов і соціальних наук імені В.Я. Брюсова, Вірменія

Виконання проекту ALIGN стало поштовхом до активізації міжнародної освітньої та наукової співпраці, що дало можливість підготувати і здобути за програмою Erasmus+ новий грант. Цей грант відкриває шлях до отримання стипендій для мобільності професорсько-викладацького та адміністративного складу двох українських університетів. Вже на початку липня 2016 року перші 5 представників КНУ імені Тараса Шевченка та 5 – від Сумського державного університету поїдуть до Університету Бат Спа на стажування з метою отримання досвіду гармонізації освітніх програм та програм подвійних дипломів, реалізації спільних науково-інноваційних досліджень та формування актуальної тематики нових освітніх та наукових грантів за програмами ЄС.

 

Інформація надана командою проекту TEMPUS ALIGN Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Share