“6А” якісної освіти

“6А” якісної освіти

‹ Гаррі ПАТРІНОС ›

Ключовим фактором розбудови якісної освіти є ефективне реформування освітньої системи. На успішність реформ у цій сфері впливає низка чинників, серед яких особливо важливими є оцінювання навчальної діяльності (1А), автономія освітніх закладів (2А), їхня підзвітність урядовим структурам і перед громадськістю (3А), увага до вчителів (4А), увага до розвитку дітей у ранньому віці (5А) та увага до культури (6А).

За останні кілька десятиліть країни, що розвиваються, забезпечили значний прогрес у досягненні кількісних показників освіти. З початку нового тисячоліття, майже 50 мільйонів дітей у всьому світі отримали доступ до базової освіти – і більшість з них завершують навчання. Однак, як показують останні дані міжнародного порівняння освітніх результатів PISA, такі кількісні зміни не завжди трансформуються у відповідні якісні поліпшення у сфері освіти.

У сучасному світі практично незмінним залишається стан “навчального розриву” (learning gap) для майже 250 мільйонів дітей, які не вміють читати і не мають належних математичних навиків навіть після трьох і більше років навчання у школі.

Аби змінити ситуацію вкрай необхідно якісно реформувати освітні системи. Відповідно до матеріалів опублікованої недавно статті, пропонуються такі шість необхідних компонентів (так звані “6А”) для забезпечення подібного роду реформ:

1. Оцінювання (Assessment)

Оцінювання навчальної діяльності, яке базується на застосуванні відповідних критеріїв, є наріжним каменем системи планування освіти і реформ, які спрямовані на поліпшення якості освіти. Країни, які не в змозі визначити позиції своєї освітньої системи, стикаються перед очевидними труднощами на шляху її поліпшення та досягнення тих чи інших цілей. Один із прикладів успіху у цій сфері можна спостерігати на прикладі Йорданії, де використання міжнародних тестів для оцінки ефективності освітньої системи та отримання зворотнього зв’язку між освітніми реформами та освітніми результатами привело до вражаючих успіхів.

2. Автономія (Autonomy)

Розширення прав і можливостей школи є визначальним фактором поліпшення якості освіти і включає в себе надання освітнім закладам прав власність, необхідних ресурсів і можливостей висловлювання власної точки зору. У таких країнах ОЕСР, як Австралія, Канада, Фінляндія, Японія і Корея, 80% 15-річних учнів навчаються у школах, які активно конкурують між собою і подібна конкуренція приводить до кращих навчальних результатів. Потенціал автономії для трансформації системи освіти залежить від того, чи збільшення автономії освітнього закладу в такому разі супроводжується посиленням механізмів його підзвітності .

3. Підзвітність (Accountability)

Як уже згадувалося, автономія і підзвітність тісно пов’язані між собою. Підзвітність сприяє підвищенню академічної успішності. Коли повноваження щодо прийняття рішень перерозподіляються, місцева влада, директори шкіл, вчителі та студенти отримують нові обов’язки та повноваження у сфері використання ресурсів та освітній діяльності загалом. У освітньому закладі, базованому на автономії (autonomy-based system), директори шкіл підзвітні муніципальним органам влади в частині (ефективного) використання фінансових ресурсів. У той же час, директори шкіл підзвітні батькам і місцевим органам влади у частині поліпшення навчального середовища і результатів навчання учнів. Тобто, освітній заклад, базований на підзвітності (accountability-based system), як правило, тягне за собою зміщення повноважень у сфері прийняття рішень з боку уряду до громади, яка представлена ​​шкільною радою та інтегрує у собі вчителів, батьків й представників місцевої спільноти.

4. Увага до вчителів (Attention to teachers)

Дослідження по всьому світу показують, що хороший учитель – той, що додає нової цінності (value) навчальному процесу – є ефективним засобом поліпшення навчальних результатів. У найбільш прогресивних системах шкільної освіти вчителі, які працевлаштовуються у навчальні заклади, відбираються з числа найуспішніших випускників університетів.

5. Увага до розвитку дітей у ранньому віці (Attention to early childhood development)

Розвиток дітей раннього віку (РДРВ) може бути найбільш економічно ефективною освітньою інвестицією. Емпіричні дані засвідчують, що якісні заходи у системі РДРВ збільшують успішність і продуктивність дорослих та зменшують державні витрати в подальшому. Дослідження, проведені у Ямайці, виявляють, що діти (із числа досліджуваної вибірки), матерів яких навчали методам пізнавального, фізичного та емоційного розвитку малюків, заробляють уже будучи в дорослому віці в середньому на 42% більше доходів, порівнюючи зі своїми однолітками, які не одержували у свій час такої батьківської освітньої підтримки.

6. Увага до культури (Attention to culture)

Культура є важливим фактором розвитку освіти, яким однак часто нехтують. Використання рідної мови як мови навчання є одним із тих культурних факторів, навколо якого існують численні суперечності. Для одних цей аспект має політичний підтекст, для інших може бути пов’язаний із релігійними цінностями, а ще для інших асоціюється із додатковими витратами. У багатьох країнах світу значна кількість школярів не спілкуються державною мовою вдома, що має відповідні практичні наслідки для освіти. Як було досліджено фахівцями у цій сфері, у школах із рідною мовою як мовою навчання спостерігаються вищі показники відвідуваності занять учнями та успішності навчального процесу, менша кількість випадків повторних курсів і відрахування зі школи. Ця тенденція зокрема була відзначена вченими у випадку з корінними народами Гватемали.

Загалом, успішна реформа системи освіти потребує поєднання інституціональних чинників і структурних якісних елементів. З метою підвищення якості освіти країни повинні імплементувати систему контрольних параметрів для визначення поточних рівнів навчання і майбутніх навчальних цілей; надати школам і громадам належні права власності; а також створити механізми для забезпечення і моніторингу різних сфер відповідальності, підтримуючи при цьому якість учительського складу, сприяючи розвитку дітей раннього віку і зважаючи на культурний фактор. Політичні діячі мають брати до уваги кожен аспект, із зазначених вище, при плануванні реформи освітньої системи, що забезпечить всебічний та комплексний підхід до поліпшення результатів освіти.

 

Переклад і підготовка матеріалуВолодимир Сацик

Оригінал публікації: Harry A. Patrinos, Eduardo Velez Bustillo, Catherine Yan Wang (2014). The Six A’s of Quality Education (Source: World Bank Education Blog)

Share